Lãi suất ngân hàng VietinBank ổn định trong tháng 6/2024

Tại thời điểm khảo sát, ngân hàng VietinBank tiếp tục triển khai khung lãi suất không đổi. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn được áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 1,7 - 4,8%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất dành cho phân khúc khách hàng cá nhân dao động từ 1,7%/năm đến 4,8%/năm, lãi cuối kỳ. 

Ảnh minh họa: VietinBank. 

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng, VietinBank vẫn niêm yết lãi suất ngân hàng ở mức 1,7%/năm. 

Các tài khoản tiết kiệm với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được ấn định lãi suất chung là 2%/năm. 

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm ở mức 3% khi gửi với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. 

Mức lãi suất 4,7%/năm đang được áp dụng cho tài khoản có kỳ hạn 12 - dưới 24 tháng. 

Hiện tại, ngân hàng VietinBank đang triển khai mức lãi suất cao nhất là 4,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. 

Riêng kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 0,2%/năm. Thấp hơn ở mức 0,1%/năm là lãi suất dành riêng cho tài khoản không kỳ hạn. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,10

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

1,70

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

1,70

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,00

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,00

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,00

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,00

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,00

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,00

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,00

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,00

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,00

12 tháng

4,70

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,70

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,70

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,70

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,80

36 tháng

4,80

Trên 36 tháng

4,80

Nguồn: VietinBank.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Ghi nhận cùng thời điểm, khung lãi suất ngân hàng VietinBank được áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong khoảng 1,6 - 4,2%/năm, trả lãi cuối kỳ. 

Chi tiết như sau, các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng vẫn được niêm yết lãi suất huy động vốn không đổi ở mức 1,6%/năm. 

Đối với kỳ hạn 3 - dưới 6 tháng, lãi suất tiền gửi vẫn được giữ nguyên không đổi là 1,9%/năm. 

Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được niêm yết lãi suất là 2,9%/năm. 

VietinBank đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 4,2%/năm. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi không kỳ hạn hoặc các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng thì vẫn chỉ được hưởng lãi suất thấp là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,20

Dưới 1 tháng

0,20

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

1,60

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

1,60

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

1,90

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

1,90

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

1,90

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

2,90

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

2,90

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

2,90

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

2,90

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

2,90

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

2,90

12 tháng

4,20

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,20

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,20

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,20

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,20

36 tháng

4,20

Trên 36 tháng

4,20

Nguồn: VietinBank.

chọn
Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp BĐS trên tổng vốn chủ sở hữu
Bộ Tài chính, NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ (tín dụng, trái phiếu) của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thay vì trên tổng mức đầu tư của cả dự án.