Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 8/2021 cao nhất là 5,6%/năm

Theo ghi nhận, khung lãi suất tiết kiệm của ngân hàng VietinBank trong tháng 8/2021 vẫn được giữ nguyên so với tháng trước. Trong đó, khách hàng cá nhân được hưởng lãi suất từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, còn đối với khách hàng tổ chức là 3%/năm - 4,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi dành cho hai đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 8/2021 cao nhất là 5,6%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi được huy động từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, mức lãi suất 3,1%/năm được áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng VietinBank với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng cùng một mức lãi suất là 3,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm được huy động là 4%/năm. Với những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được triển khai lãi suất là 5,6%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank ở thời điểm hiện tại. 

Nếu khách hàng có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng VietinBank vẫn đang được duy trì ở mức 0,1%/năm. Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ấn định lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng VietinBank đang triển khai biểu lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp từ 3%/năm đến 4,9%/năm với phạm vi kỳ hạn từ 1 tháng đến hơn 36 tháng. 

Trong đó, lãi suất ngân hàng được huy động cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 3%/năm. Tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, khách hàng được hưởng chung mức lãi suất là 3,3%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền tại ngân hàng VietinBank từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,7%/năm. Mức lãi suất cao nhất của ngân hàng VietinBank dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm có kỳ hạn từ 12 tháng đến trên 36 tháng. 

Trường hợp, lãi suất được huy động cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng và không kỳ hạn vẫn tiếp tục được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn