Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VPBank tháng 5/2021

Trong tháng 5, ngân hàng VPBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi đã được triển khai trước đó. Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tạo đây là 6,5%/năm, niêm yết cho khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 36 tháng, số tiền từ 50 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong tháng này tiếp tục được duy trì trong phạm vi từ 3,25%/năm đến 5,7%/năm, không đổi so với tháng trước. Khung lãi suất này áp dụng cho tiền gửi bằng VND tại các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

VPBank hiện đang chia thành 5 mức lãi suất khác nhau ứng với số tiền gửi như sau: Dưới 300 triệu; 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng; 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên.

Trong đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất nằm trong khoảng từ 3,25%/năm - 3,65%/năm. Tiền  gửi ngân hàng ở kỳ hạn 2 tháng đang được niêm yết bới lãi suất là 3,45%/năm - 3,8%/năm. Trong khi đó lãi suất tiền gửi áp dụng tại các kỳ hạn 3 -5 tháng được ấn định cùng mức 3,5%/năm - 3,9%/năm.

Tiếp đó, các khoản tiết kiệm gửi tại kỳ hạn 6 tháng tại VPBank đang được triển khai với lãi suất 4,8%/năm đến 5,3%/năm. Lãi suất ngân hàng áp dụng tại kỳ hạn 7 - 11 tháng được duy trì lãi suất 4,9%/năm đến 5,4%/năm.

VPBank áp dụng lãi suất tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng hưởng lãi suất từ 5,1%/năm - 5,6%/năm. Các kỳ hạn cuối từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất tiết kiệm được áp dụng ở mức 5,2%/năm - 5,7%/năm.

Với các khoản tiền gửi ngắn ngày từ 1 tuần đến 3 tuần, VPBank ấn định lãi suất không đổi 0,2%/năm cho tất cả các khoản tiền gửi.

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VPBank tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank đối với tiền gửi qua kênh online cũng được giữ nguyên so với trước. Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất trong phạm vi từ 3,45%/năm đến 6,5%/năm. Có thể thấy, lãi suất tiết kiệm online được áp dụng cao hơn tiết kiệm tại quầy từ 0,2 - 0,3 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi.

Lãi suất cao nhất đang được triển khai tại VPBank là 6,5%/năm, áp dụng cho số tiền từ 50 tỷ đồng trở lên gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 36 tháng.

chọn