Lâm Đồng chấm dứt dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê của Trung Nguyên

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định chấm dứt dự án đầu tư Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê hơn 15.500 m2 của Trung Nguyên. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017 với tổng vốn đầu tư của dự án là 33 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định về việc chấm dứt dự án đầu tư Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An của CTCP Cà phê Trung Nguyên tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc chấm dứt hoạt động dự án nói trên là theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án đầu tư chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định của Luật đầu tư và Luật đất đai.

Theo đó, Trung Nguyên có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nêu trên theo quy định, đồng thời thông báo cho các sở, ngành, địa phương thu hồi các văn bản có liên quan tới dự án theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm thực hiện quy trình thủ tục thu hồi đất đã cho Trung Nguyên thuê và giao cho UBND huyện Bảo Lâm quản lý, đề xuất hướng xử lý với diện tích đất thuộc dự án còn lại (ngoài diện tích nêu trên).

Dự án đầu tư Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An được UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017 với quy mô 15.529 m2.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 33 tỷ đồng (trong đó, vốn của công ty là 15 tỷ đồng, vốn huy động khác là 18 tỷ đồng), tổng thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư; đối với phần diện tích đất thuế của Nhà ước (11.192 m2) Trung Nguyên tiếp tục thực hiện theo thười hạn thuê đất đến ngày 6/8/2020, khi hết thời gian thuê đất thì lập hồ sơ tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất.

Theo tiến độ đầu tư ghi tại Quyết định chủ trương đầu tư, đến hết quý III/2019, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, đến nay Trung Nguyên mới hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa tiến hành xây dựng. Đây là một trong 14 dự án chậm tiến độ so với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, theo kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

chọn
Tiến độ hai dự án bất động sản 4,4 tỷ USD sắp được T&T đầu tư tại Hà Tĩnh
T&T dự kiến đầu tư hai dự án tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, gồm Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí tại bãi nổi Xuân Giang 2 và vùng ven sông Lam (50.000 tỷ đồng) và Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội (hơn 63.000 tỷ đồng).