Lịch cúp điện An Giang tuần này (23/1-29/1): Ghi nhận không có địa phương nào cúp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (23/1-29/1), các địa phương thuộc tỉnh An Giang sẽ không bị mất điện đột xuất trong tuần này.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (23/1-29/1)

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (23/1-29/1), tất cả các địa phương thuộc tỉnh An Giang không có lịch cúp điện trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành, tuần này địa phương không có lịch cúp điện. 

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
FiinGroup: Bất động sản, nhóm phụ trợ và nhiều ngành khác tiếp tục gặp khó trong năm 2023
Năm 2023 sẽ là năm thách thức không hề nhỏ với ngành hàng tiêu dùng, bất động sản, phụ trợ nhưng ngành điện, dược phẩm, công nghệ thông tin được dự báo vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển.