Lịch cúp điện An Giang tuần này (26/9 - 2/10): Nhiều nhà ở Châu Đốc, TP Châu Đốc bị tạm ngừng cung cấp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (26/9 - 2/10), các địa phương gồm Long Xuyên, Châu Thành, Châu Đốc,... sẽ bị cúp điện. Một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (26/9 - 2/10)

Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022 20:00:00 21:00:00 Một phần phường Mỹ Phước (khu DC Tiến Đạt, DC Tỉnh Đoàn, DC Tây ĐH)
29/09/2022
7:00:00 18:00:00 Một phần phường Bình Đức (khu vực QL91 phía bên trái đoạn từ cầu Cần Xây đến gần KS Cây Bàng)
8:00:00 12:00:00 Một phần phường Mỹ Long (khu vực Cồn Phố Quế)
30/09/2022
7:00:00 17:00:00 Một phần phường Bình Đức (khu vực QL 91 phía bên trái đoạn từ Văn Phòng Cty BTLT cũ đến Tu Viện Nguồn Sống)
7:00:00 18:00:00 Một phần phường Bình Đức (khu vực QL91 phía bên trái đoạn từ Tu Viện Nguồn Sống đến cầu Cần Xây)
8:00:00 14:00:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Tây Khánh 6, Mương Hội)
01/10/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ Cảng Mỹ Thới đến nhà máy Thức ăn gia súc)

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Cần Đăng (khu vực kênh Bốn Tổng)
28/09/2022 8:00:00 14:00:00 Một phần TT An Châu (khu vực Nhà Lòng Chợ mới An Châu trở ra QL91)
29/09/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Vĩnh An (khu vực kinh sườn huệ Đức, Kênh 3 Tân Thạnh)
30/09/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần xã An Hòa (khu vực từ cầu Kênh Quýt đến giáp Cầu Chùa)

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
28/09/2022 8:00:00 17:00:00 Xã Hội An; Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi; Mỹ Trung); Một phần xã Hòa An

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
29/09/2022 7:30:00 17:00:00 Trạm Bơm Dương Văn Phí, trụ 478AP/227/3, xã Khánh An, huyện An Phú.

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
28/09/2022 8:00:00 17:00:00 Xã Long Hòa - Phú Tân
29/09/2022 8:00:00 17:00:00 Xã Phú Long - Phú Tân

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022
8:30:00 10:30:00 Khu vực KDC Bắc Sơn, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập
8:30:00 11:00:00 Một phần khu vực: ấp Thanh Niên (khu vực cầu Phú Hòa), thị trấn Phú Hòa
13:30:00 16:00:00 Một phần khu vực: ấp Thanh Niên (khu vực cầu Phú Hòa), thị trấn Phú Hòa
28/09/2022
8:00:00 9:00:00 Một phần ấp Tây Sơn (khu vực từ cầu Thoại Giang đến nhà máy Quốc Doanh), thị trấn Núi Sập
8:30:00 9:30:00 Một phần khu vực: ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ
8:30:00 11:30:00 Một phần khu vực: KCN Phú Hòa, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa
9:40:00 10:40:00 Một phần ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ
10:00:00 11:00:00 Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Thành
10:40:00 11:20:00 Một phần ấp Vĩnh trung, xã Vĩnh trach
11:00:00 12:00:00 Một phần ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa
11:00:00 12:00:00 Một phần ấpp Hòa Tân, xã Định Thành
11:30:00 12:30:00 Trung Bình Tiến xã Vĩnh Trạch
13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa
13:00:00 16:00:00 Một phần khu vực: KCN Phú Hòa, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa
13:30:00 14:30:00 Trung Bình Tiến xã Vĩnh Trạch
29/09/2022
8:30:00 11:30:00 Một phần khu vực: KCN Phú Hòa, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa
13:00:00 16:00:00 Khu vực ấp Phú Hữu (từ Cầu Phú Hòa đến Siêu thị điện máy xanh, và từ ngã tư Phú Hòa đến nhà máy Cao Văn), thị trấn Phú Hòa
30/09/2022 8:30:00 15:00:00 Một phần khu vực: KDC Phú Hòa, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.  

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên, tuần này địa phương không có lịch cúp điện  

 Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn