Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (22/7-28/7):Mất điện nhiều nơi tại TP Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm và các huyện Châu Thành

Theo lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tuần này (22/7-28/7), TP Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm và các huyện bao gồm Châu Thành, Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Kế Sách bị cúp điện nhiều ngày trong tuần.

Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (22/7-28/7)

Theo Tổng công ty Điện lực Sóc Trăng, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đều ghi nhận lịch cúp điện trong tuần này.

Để biết được lịch cúp đầy đủ, chi tiết nhất, cùng tham khảo thông tin dưới đây: 

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Theo Công ty Điện lực Sóc Trăng ghi nhận không có thông tin ngừng cấp điện.

Lịch cúp điện thị xã Ngã Năm

Theo Công ty Điện lực Ngã Năm:   

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
24/07/2024 07:30 15:00 Một phần Khóm Mỹ Thanh-Phường 3

Lịch cúp điện thị xã Vĩnh Châu

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Châu:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
08:00
12:00  
14:00 một phần ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, TXVC
13:00 17:00  
23/07/2024
08:00 12:00 Một phần khóm Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
13:00 17:00 Một phần các khóm: Vĩnh An B, Cà Lăng B, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp Vĩnh Biên, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
24/07/2024
08:00 12:00 Một phần các ấp Âu Thọ A, Âu Thọ B, Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp, Đại Bái, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
13:00 17:00 Một phần ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần các ấp: Đại Bái A, Đại Bái, Vĩnh Biên, Hòa Nam, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
25/07/2024
08:00 12:00 Một phần các ấp: Tân Thành B, Tân Tỉnh, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần các ấp: Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
13:00 17:00 Một phần các khóm: Sân Chim, Vĩnh Bình, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần các ấp: Vĩnh Biên, Hòa Nam, Hòa Thành, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
26/07/2024
08:00 12:00 Một phần ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần các ấp: Trà Vôn B, Trà Vôn A, Tâ Trà, Xẻo Su, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
13:00 17:00 Một phần ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Một phần các ấp: Trà Vôn B, Trà Vôn A, Xẻo Su, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
28/07/2024
06:00
18:00
Phướng Vĩnh Phước, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân, TXVC
Phướng Vĩnh Phước, phường Khánh Hòa, xã Vĩnh Hiệp, TXVC
Phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân, TXVC

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
24/07/2024
09:00
17:00
Ấp An Trạch, xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng.
25/07/2024
Ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành tỉnh, Sóc Trăng.
Ấp Đắc Thế xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng
27/07/2024
Ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành tỉnh, Sóc Trăng.
Ấp Châu Thành xã An Ninh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng.
28/07/2024
Ấp An Trạch, xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng.
Ấp Kinh Mới xã An Ninh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

Lịch cúp điện huyện Cù Lao Dung

Theo Công ty Điện lực huyện Cù Lao Dung:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
08:00
16:30
Một phần Ấp Đặng Trung Tiến, ấp Trương Công Nhựt, , xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng
25/07/2024
26/07/2024 07:30 Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Lịch cúp điện huyện Long Phú

Theo Công ty Điện lực Long Phú:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
08:00 15:00 Khách hàng Cty TNHH MTV Thuận Thời
09:00
10:00 Ấp Tân Qui B xã Tân Hưng, huyện Long Phú
17:00 Ấp Thạnh Đức xã Long Đức,huyện Long Phú
16:30 Mất điện một phần ấp 5 TT Long Phú huyện Long Phú.
10:30 11:30
Ấp Ko Ko xã Tân Hưng, huyện Long Phú
13:00 14:00
14:30 15:30 Ấp Cái Xe xã Tân Thạnh, huyện Long Phú
16:00 17:30 Ấp Kinh Ngan xã Long Phú, huyện Long Phú
23/07/2024
09:00
16:30 Ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú
16:00 Ấp Trường Thành A, B xã Trường Khánh, huyện Long Phú
24/07/2024
16:30
Mất điện một phần ấp Tân Quy A – xã Tân Hưng huyện Long Phú.
26/07/2024 Mất điện một phần ấp 4 – TT Long Phú huyện Long Phú.

Lịch cúp điện huyện Kế Sách

Công ty Điện lực Kế Sách:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
07:30
16:30
Một phần ấp Phú Tây - xã An Mỹ
08:00
Ấp Hòa Lợi, Hòa Phú, Cứ Mạnh, Hòa Quới - xã Xuân Hòa, một phần ấp 3 - xã Trinh Phú
Một phần ấp 2 - xã Trinh Phú
23/07/2024 Một phần ấp 2 - xã Trinh Phú
26/07/2024 Ấp Hòa Lợi, Hòa Phú, Cứ Mạnh, Hòa Quới - xã Xuân Hòa, một phần Ấp 3 - xã Trinh Phú
28/07/2024 Ấp Hòa Lợi, một phần ấp Hòa Quới - xã Xuân Hòa

Lịch cúp điện huyện Mỹ Xuyên

Theo Công ty Điện lực Mỹ Xuyên:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
08:00
16:30
Một phần ấp Thạnh Hòa – xã Thạnh Quới; một phần ấp Phú A - xã Thạnh Phú.
23/07/2024
Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Tham Đôn.
13:30 Một phần ấp Phú Hòa - xã Thạnh Phú
25/07/2024 16:30 Một phần ấp Hòa Đặng – xã Ngọc Đông.

Lịch cúp điện huyện Thạnh Trị

Theo Công ty Điện lực Thạnh TrỊ: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
08:00 13:30 Bao gồm một phần ấp Tân Định – xã Tuân Tức
13:00 17:30 Bao gồm một phần ấp Trung Thống – xã Tuân Tức
23/07/2024 09:00 13:30 Bao gồm một phần ấp 14 – xã Vĩnh Lợi
24/07/2024
08:00
15:30
Bao gồm một phần ấp A2 – xã Thạnh Tân
25/07/2024 Bao gồm một phần ấp Bào Cát– Thị Trấn Hưng Lợi
26/07/2024 Bao gồm một phần ấp Tân Biên – xã Vĩnh Lợi

Lịch cúp điện huyện Trần Đề

Theo Công ty Điện lực Trần Đề ghi nhận không có thông tin ngừng cấp điện.

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tú

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024 08:00 12:30 Một phần các ấp Tân Thành, Mỹ Khánh A – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tại đây: Lịch cúp điện Sóc Trăng.

chọn
Nam Long lãi ròng 68 tỷ sau nửa năm nhờ dự án Southgate, Izumi và bán vốn tại Paragon Đại Phước
Quý II vừa qua, Nam Long đã hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn tại Paragon Đại Phước và thu về 231 tỷ đồng. Cùng với việc bán bất động sản tại các dự án Southgate và Izumi, Nam Long lãi ròng khoảng 68 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.