Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (5/6 - 11/6): Nhiều nhà trên TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công mất điện

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (5/6 - 11/6), dự kiến nhiều nhà ở TP Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các khu vực lân cận bị mất điện ban ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang mới nhất tuần này (5/6 - 11/6)

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (5/6 - 11/6), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này. Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này:

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tho:

Ngày Từ Đến Khu vực
05/06/2023 7:30 12:00 Một phần xã Trung An, một đường Nguyễn Thị Thập, phường 10
05/06/2023 7:30 12:00 Một phần Lộ Cột Cờ, ấp Long Hòa
06/06/2023 7:30 12:00 Một phần ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn
08/06/2023 7:30 11:30 Một phần phường 5
09/06/2023 7:30 12:00 Một phần đường Trẩn Ngọc Giải
09/06/2023 7:30 12:00 Một phần đường Lê Văn Phẩm, Phường 6
09/06/2023 7:30 12:00 Một phần đường Nguyễn Ngọc Ba, Phường 6
09/06/2023 7:30 12:00 Một phần Phường 6
09/06/2023 7:30 15:00 Một phần ấp Chợ xã Bình Đức, Châu Thành
06/06/2023 8:00 12:00 Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng, Châu Thành
05/06/2023 13:30 17:00 Một phần lộ ấp Bắc thuộc phường 10
05/06/2023 13:30 17:00 Một phần xã Phước Thạnh
06/06/2023 13:30 17:00 Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, Châu Thành
08/06/2023 13:30 17:00 Một phần đường Lê Việt Thắng, Phường 5
08/06/2023 13:30 17:00 Một phần phường 10
09/06/2023 13:30 17:00 Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Theo Công ty Điện lực Gò Công Đông:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp Gò Me xã Bình Ân
09/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp Kinh Trên xã Bình Ân, ấp Vạn Thành xã Bình Nghị
09/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp Kinh Trên xã Bình Ân
10/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp Hòa Bình xã Bình Nghị
10/06/2023 7:00 17:00 Một phần KP Hòa Thơm 1, Hòa Thơm 2, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2 TT Tân Hòa
11/06/2023 7:00 17:00
Một phần KP Xóm Gò, Lò Gạch TT Tân Hòa; ấp Hiệp Trị, Ruộng Cạn xã Bình Nghị

Lịch cúp điện thị xã Gò Công

Theo Công ty Điện lực thị xã Gò Công:

Ngày Từ Đến Khu vực
05/06/2023 7:00 17:00 Một phần Xã Long Hưng
06/06/2023 7:00 15:00 Một phần Xã Tân Trung
07/06/2023 7:00 17:00 Một phần Xã Bình Xuân
08/06/2023 7:00 12:00 Một phần Xã Long Thuận

Lịch cúp điện Gò Công Tây

Theo Công ty Điện lực Gò Công Tây:

Ngày Từ Đến Khu vực
06/06/2023 10:30 17:00 Một phần ấp Bình Hòa Long xã Bình Nhì
06/06/2023 7:30 13:00 Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
07/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp Thới An A xã Long Vĩnh
07/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu
07/06/2023 7:00 17:00 Một phần ấp Thới An A xã Long Vĩnh
08/06/2023 7:00 16:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân
08/06/2023 11:00 17:00 Một phần ấp Hòa Phú, Khương Ninh xã Long Bình
09/06/2023 7:30 16:00 Một phần ấp Thuận Trị, Lợi An xã Bình Tân
09/06/2023 7:30 16:00 Một phần ấp Phú Quí xã Vĩnh Hựu
09/06/2023 7:30 16:00 Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Bình Nhì

Lịch cúp điện Cai Lậy

Theo Công ty Điện lực Cai Lậy:

Ngày Từ Đến Khu vực
06/06/2023 7:00 17:00 Một phần xã Phú Cường
06/06/2023 7:30 17:00 Một phần xã Long Trung, Hội Xuân
07/06/2023 8:00 16:00 Xã Tân Phú và một phần xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy
08/06/2023 7:00 17:00 Một phần xã Thạnh Lộc
08/06/2023 7:00 17:00 Một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Long Khánh
11/06/2023 7:00 17:00 Phường 3, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và một phần phường 1, phường 2 và một phần thị trấn Bình Phú, xã Phú Cường

Lịch cúp điện Tân Phước

Theo Công ty Điện lực Tân Phước:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/06/2023 7:00 17:00 Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông
08/06/2023 7:30 17:00 Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, TT Mỹ Phước
09/06/2023 7:30 17:00 Mất điện một phần xã phước lập

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Theo Công ty Điện lực Chợ Gạo:

Ngày Từ Đến Khu vực
05/06/2023 7:00 11:30 Ấp Long Hòa, xã Quơn Long
05/06/2023 8:00 16:00 Ấp Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh
06/06/2023 8:00 17:00 Ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn
05/06/2023 13:30 17:00
Một phần ấp An Khương, Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, một phần ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan
05/06/2023 13:30 17:00 Ấp Quang Phú, Quang Khương, xã Quơn Long
07/06/2023 8:00 11:30 Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt
07/06/2023 8:00 11:30
Một phần ấp Bình Hòa, xã Song Bình và một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền
07/06/2023 13:30 17:00 Một phần ấp Bình Hòa, xã Song Bình
08/06/2023 8:00 11:30 Ấp An Khương và một phần ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy
10/06/2023 8:00 16:00 Ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước
10/06/2023 8:00 11:30 Một phần ấp Quang Thọ, xã Quơn Long
10/06/2023 13:30 17:00 Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Từ Đến Khu vực
06/06/2023 7:30 16:30 Một phần xã Long An
07/06/2023 7:30 16:30 Một phần xã Long An
08/06/2023 7:30 16:30 Một phần xã Thân Cửu Nghĩa
09/06/2023 7:30 16:30 Một phần xã Long An
10/06/2023 7:30 17:00 Một phần xã Tân Hội Đông, Tân Lý Đông
11/06/2023 7:30 17:00 Một phần xã Tân Hương

Lịch cúp điện Cái Bè

Theo Công ty Điện lực Cái Bè:

Ngày Từ Đến Khu vực
06/06/2023 7:30 17:30 Một phần xã Mỹ Hội
06/06/2023 8:00 11:30 Một phần xã Tân Thanh
06/06/2023 13:30 16:30 Một phần xã Tân Hưng
07/06/2023 8:00 11:00 Một phần xã Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Trung, Mỹ Tân
09/06/2023 7:00 17:00 Một phần xã An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng, Mỹ Lương

Lịch cúp điện Tân Phú Đông 

Theo Công ty Điện lực Tân Phú Đông:

Ngày Từ Đến Khu vực
08/06/2023 8:00 17:00 Một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm, xã Phú Thạnh
08/06/2023 8:00 17:00 Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân
09/06/2023 8:00 17:00 Một phần ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông
09/06/2023 8:00 17:00 Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh
09/06/2023 8:00 17:00 Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới
09/06/2023 8:00 17:00 Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Thới

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Chốt quy hoạch, sẽ xây thêm 5 sân bay mới tại 5 tỉnh thành
Đến năm 2030, dự kiến cả nước sẽ có 30 cảng hàng không, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng.