Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (10/6 - 16/6): Nhiều ấp ở huyện Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (10/6 - 16/6), dự kiến nhiều ấp ở huyện Cầu Ngang, Càng Long và Duyên Hải bị cúp điện từ sáng đến chiều vào một số ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (10/6 - 16/6)

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này được cập nhật chi tiết mà bạn có thể tham khảo:  

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh 

Theo Công ty Điện lực TP Trà Vinh:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/6/2024 7:00:00 12:00:00 Trạm chuyên dùng

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/6/2024
8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam
13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam
12/6/2024 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Cái Già và một phần ấp Cái Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông
13/06/2024
7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Tư và một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam
13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam
14/06/2024
7:30:00 13:30:00 Một phần ấp Bến Kinh và một phần ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long Bắc
8:00:00 13:30:00 Một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim

Lịch cúp điện Cầu Kè

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
13/06/2024
8:00:00 12:00:00 Trạm Ô Tưng B, Ô Tưng B2 thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Châu Điền
12:00:00 16:00:00 Trạm Ô Tưng B thuộc một phần ấp Ô Tưng B xã Châu Điền

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo Công ty Điện lực Trà Cú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
10/6/2024 9:00:00 10:00:00 Mất điện 2 trạm( 108KH). Đóng NT 475DT-479TR
12/6/2024
7:30:00 9:40:00 Một phần Khóm 1- thị trấn Định An
10:00:00 11:30:00 Một phần Khóm 2- thị trấn Định An
13/06/2024
8:00:00 8:30:00 Trạm Phố Giữa 1.1
9:00:00 9:30:00 Trạm Ấp Chợ An Quảng Hữu 1.1
10:00:00 10:45:00 Trạm Huỳnh Văn Mè
10:00:00 10:45:00 Trạm Huỳnh Văn Mè
13:00:00 13:45:00 Trạm Hà Văn Hiệp 4
14:00:00 14:40:00 Trạm Hà Văn Hiệp 5
15:00:00 15:30:00 Trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 3
16:00:00 16:30:00 Trạm Bùi Thanh Hải
14/06/2024
12:30:00 17:30:00 Một phần ấp Giồng Đình xã Đại An
12:30:00 17:30:00 Một phần ấp Chợ xã Đại An

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Theo Công ty Điện lực Tiểu Cần:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
9/6/2024 7:00:00 15:00:00 Một phần Khóm 5 - thị Trấn Tiểu Cần
12/6/2024
6:45:00 12:45:00
Ấp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2 - xã Ngãi Hùng
7:50:00 9:00:00 Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi
13:30:00 15:00:00 Một phần ấp Cây Ổi - xã Tập Ngãi
15:00:00 17:00:00 Một phần Khóm 6 - thị trấn Tiểu Cần

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/6/2024 8:00:00 16:00:00 Mất điện một phần khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải
12/6/2024
8:00:00 9:10:00 Mất điện trạm chuyên dùng NT Ngô Hải Lăng 1
9:20:00 11:00:00 Mất điện trạm chuyên dùng Công ty China Huadian
13:00:00 14:00:00 Mất điện trạm chuyên dùng Nhiệt Điện I-5
14:10:00 15:10:00 Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Thanh Hiếu
15:30:00 17:00:00 Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Ngón Biển
13/06/2024 8:00:00 17:00:00 Mất điện một phần ấp Bào xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải
16/06/2024
13:30:00 14:50:00 Mất điện trạm chuyên dùng NT La Văn Sớm 1
8:00:00 11:30:00 Mất điện một phần khóm 1 phường 1 thị xã Duyên Hải

Lịch cúp điện Càng Long

Theo Công ty Điện lực huyện Càng Long:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
9/6/2024
10:30:00 11:20:00 Khách hàng Công ty TNHH DW VN
13:30:00 14:20:00 Ấp An Thạnh xã Tân Bình
15:00:00 15:50:00 Ấp An Thạnh xã Tân Bình
13/06/2024
8:00:00 8:40:00 Ấp Số 1 xã Mỹ Cẩm
9:00:00 10:00:00 Ấp Lo Co B xã An Trường A
10:20:00 11:20:00 Ấp Trung Thiên xã An Trường A
13:30:00 14:50:00 Ấp Cầu Xây xã Huyền Hội
15:20:00 17:00:00 Khách hàng XX Vạn Lợi

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
9/6/2024 13:32:00 16:09:00 Ấp Rạch Sâu, Thôn Vạn, bà Tình, Hai Thủ, Cồn Phụng xã Long Hòa.
11/6/2024
9:00:00 9:45:00 Một phần ấp Thôn Vạn xã Long Hòa
10:15:00 14:45:00 Một phần ấp Hai Thủ xã Long Hòa
15:00:00 16:00:00 Một phần ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa
16/06/2024
7:00:00 15:00:00
Ấp Đa Hòa xã Phước Hảo, xã Hưng Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh, ấp Long Trị xã Long Đức TPTV
7:00:00 11:00:00 Một phần xã Hòa Lợi
8:00:00 9:00:00 Một phần ấp Đại Thôn xã Phước Hảo

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo Công ty điện lực Duyên Hải:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/6/2024 8:00:00 14:00:00 Ấp Bà Nhì xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải
12/6/2024 8:00:00 13:00:00 Ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải
13/06/2024
8:00:00 13:00:00 Mất điện một phần Ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
8:30:00 9:30:00 Trạm Lò Đốt Rác Đông Hải, ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
10:00:00 11:00:00 Trạm Nguyễn Quê Hương, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
13:00:00 14:00:00 Trạm Huỳnh Thị Trang 1, ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
14:30:00 15:30:00
Trạm Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Hồng Quân 1, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
16:00:00 17:00:00 Trạm Hồ Văn Ngoãn 2, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
14/06/2024
8:00:00 17:00:00
Mất điện 01 trạm bán tổng ĐNT khu vực Khóm 3, Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải
8:30:00 9:30:00 Trạm Trương Văn Phú, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
10:00:00 11:00:00 Trạm Mai Văn yên, ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
13:00:00 14:00:00 Trạm Bùi Văn Xâm, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
14:30:00 15:30:00 Trạm Đào Văn Thắng, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

chọn
Hé lộ tình tiết bữa trưa 'bàn kế' huy động hơn 30.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.