Lợi nhuận ngân hàng VietABank giảm hơn 30% sau soát xét

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng VietABank giảm 30,2% sau soát xét, xuống mức 112 tỉ đồng do chi phí dự phòng tăng thêm gần 21%.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 sau kiểm toán với lợi nhuận hợp nhất thuế giảm 19,5% xuống 149 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm cũng giảm 30,2% xuống mức 118 tỉ đồng.

Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm do chi phí dự phòng rủi ro tăng 20,9% trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không thay đổi so với báo cáo tự lập trước đó.

Lợi nhuận trước thuế VietABank giảm gần 20% sau soát xét - Ảnh 1.

Đvt: tỉ đồng. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC VietABank).

Như vậy, theo báo cáo sau kiểm toán, chi phí dự phòng rủi ro của VietABank đã tăng gấp 2,1 lần cùng kì năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt tăng 80% và 81,5%.

Lợi nhuận trước thuế VietABank giảm gần 20% sau soát xét - Ảnh 2.

Đvt: tỉ đồng. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC VietABank).

Các chỉ tiêu về tài sản của ngân hàng không có thay đổi. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VietABank đạt 185 tỉ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với nửa đầu năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỉ đồng, tăng 2,6 lần.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng tăng nhẹ 0,9% với 77.124 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay khách hàng tăng và tiền gửi của khách hàng đồng loạt tăng 8,5% và 12,8%, đạt 46.268 tỉ đồng và 53.514 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng không công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên không có thông tin về nợ xấu.

chọn