Lợi nhuận Sao Mai Group giảm 37% trong quý II

Lãi sau thuế của Sao Mai đạt 102 tỷ đồng trong quý II, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 3.475 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp giảm 6% so với cùng kỳ xuống 342 tỷ đồng do giá vốn của các nhóm bất động sản, xây dựng, điện năng lượng mặt trời và thương mại tăng mạnh. Biên lãi gộp giảm 2,7 điểm phần trăm trong quý II xuống còn 9,9%.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 8% xuống 130 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá nhưng chi phí bán hàng tăng 76% lên 72 tỷ đồng do tiền vận chuyển và mua công cụ, dụng cụ tăng mạnh.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Sao Mai giảm 37% so với cùng kỳ năm trước xuống 102 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông giảm 37% xuống 86 tỷ đồng, 

Sao Mai báo lãi sau thuế quý II giảm 37% - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Sao Mai.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sao Mai đạt 6.257 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 252 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 19% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty 200 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2020.

Năm 2021, Sao Mai đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng, LNST 700 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được khoảng 48% mục tiêu doanh thu và 36% kế hoạch LNST năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của Sao Mai đạt 18.079 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.970 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, chiếm 22% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của Sao Mai đạt gần 10.957 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là hơn 8.225 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản là 0,45 lần, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 1,98 lần trong quý II.

chọn
Nhiều dự án giao thông lớn đến hẹn khởi công trong tháng 6
Tháng 6 này có nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đến hẹn khởi công, trong đó có cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 TP HCM.