Long Hậu báo lãi quý I giảm 48% do hụt thu mảng cho thuê đất KCN

Quý đầu năm, doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi của Long Hậu là cho thuê lại đất khu công nghiệp giảm mạnh 66% so với cùng kỳ về hơn 53 tỷ đồng.

CTCP Long Hậu (Mã: LHG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2021 với với doanh thu thuần đạt hơn 110 tỷ đồng, giảm 47% và và LNST đạt gần 33 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của Long Hậu, chiếm tỷ trọng lớn nhất (48%) là doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn với hơn 53 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ (hơn 158 tỷ đồng).

Còn lại là doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú với hơn 32 tỷ đồng (tăng 15%) và doanh thu các hoạt động khác với hơn 24 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ).

Giá vốn bán hàng giảm 53% so với cùng kỳ về hơn 53 tỷ đồng kéo theo biên lãi gộp của doanh nghiệp tăng từ 45% lên 52%.

Long Hậu báo lãi quý I giảm 48% do hụt thu mảng cho thuê đất KCN - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý I/2021 của Long Hậu. (Nguồn: Hà Lê tổng hợp).

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Long Hậu hơn 2.945 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu kỳ, chủ yếu tăng ở khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn).

Khoản mục hàng tồn kho trong kỳ của LHG chiếm gần 683 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản. Ngoài ra, doanh nghiệp có gần 209 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn và hơn 498 tỷ đồng đầu tư bất động sản.

Phần lớn hàng tồn kho của doanh nghiệp là chi phí đầu tư khu công nghiệp, khu dân cư với hơn 682 tỷ đồng. Trong đó, dự án chiếm giá trị lớn nhất là khu công nghiệp Long Hậu (gần 671 tỷ đồng), còn lại là chi phí đầu tư các khu dân cư.

Tính đến cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng gần 24% lên hơn 1.629 tỷ đồng. Trong đó, hơn 204 tỷ đồng là nợ vay.

Theo Báo cáo thường niên năm 2020, Long Hậu cho biết, trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tiếp tục công tác bồi thường, thu hồi đất Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu 3 (giai đoạn 1), thi công bàn giao cho khách hàng. 

Tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới, chuẩn bị thủ tục đầu tư KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 2, 90 Ha), KCN An Định (200 ha) Tiếp tục kinh doanh nhà xưởng cao tầng (giai đoạn 1), Trung tâm thương mại dịch vụ, nhà xưởng xây sẵn tại Đà Nẵng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ triển khai nhà xưởng mới (10.000 m2) và nhà kho (10.000 m2) tại KCN Long Hậu. Triển khai thêm nhà xưởng mới (10.000 m2) tại Đà nẵng. Đảm bảo tỷ lệ lấp đầy tại các nhà xưởng hiện hữu 100% và mức độ tăng trưởng các dịch vụ tiện ích ổn định tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2020.

chọn