Đất Xanh thế chấp Đất Xanh Services để huy động 370 tỷ đồng trái phiếu

Mục đích huy động nhằm giúp Đất Xanh (hoặc thông qua công ty con) mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP HCM và đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World cũng như bổ sung nguồn vốn hoạt động.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa cho biết đã huy động xong 370 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn hai năm. Số trái phiếu này đã được phát hành từ ngày 18/3 và đã phát hành xong vào ngày 20/4 vừa qua.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) và không kèm theo chứng quyền. Lãi suất trái phiếu là 12%/năm. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán SSI.

Đất Xanh thế chấp Đất Xanh Services để huy động 370 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Công ty con của Đất Xanh là Đất Xanh Services sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết trên HOSE hoặc HNX vào ngày 24/5 tới. (Ảnh: Minh Hằng).

Theo Đất Xanh, mục đích huy động nhằm giúp công ty (hoặc thông qua công ty con) mua quỹ đất/dự án hoặc công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP HCM và đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World cũng như bổ sung nguồn vốn hoạt động.

Đất Xanh thế chấp Đất Xanh Services để huy động 370 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn huy động được. (Nguồn: DXG).

Theo kết quả công bố, có 7 nhà đầu tư tổ chức trong nước, 4 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua lại hết số trái phiếu phát hành nói trên.

Đất Xanh thế chấp Đất Xanh Services để huy động 370 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 3.

Kết quả mua lại số trái phiếu do DXG phát hành. (Nguồn: DXG).

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, tại thời điểm cuối năm, tổng nợ đi vay của Đất Xanh hơn 5.944 tỷ đồng, tăng 1.545 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 1/4 tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 4.716 tỷ đồng, còn lại là nợ vay từ các ngân hàng.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.