Luật Công an nhân dân 2018: Giảm thời hạn thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Công an nhân dân 2018 vừa được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018.

Theo đó, tại Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân giảm từ 3 năm xuống 2 năm.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân.

luat cong an nhan dan 2018 giam thoi han thuc hien nghia vu cong an nhan dan
Ảnh minh họa. (Nguồn: Chínhphu.vn).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây:

  • Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

  • Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Công dân được tuyển chọn vào công an nhân dân cần đáp ứng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an; Có nguyện vọng và công an nhân dân có nhu cầu.

Luật Công an nhân dân sửa đổi cũng chỉ quy định tiêu chí, nguyên tắc xác định cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh).

Một số điểm mới quan trọng khác trong Luật sửa đổi là Luật không quy định về cơ cấu của CAND mà giao Chính phủ quy định; Chức vụ cơ bản của sĩ quan CAND không còn chức “Tổng cục trưởng”; Công an xã sẽ được Chính phủ quy định về xây dựng thành lực lượng chính quy…

Luật Công an nhân dân 2018 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1/2019.

luat cong an nhan dan 2018 giam thoi han thuc hien nghia vu cong an nhan dan Điều kiện trở thành sĩ quan sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự?

Sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự, muốn trở thành sĩ quan, phục vụ lâu dài trong quân đội thì cần những điều kiện ...

luat cong an nhan dan 2018 giam thoi han thuc hien nghia vu cong an nhan dan Làm thế nào để được tuyển vào lính nghĩa vụ công an?

Điều 8 trong Nghị định số 129/2015/NĐ-CP nêu rõ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm binh ...

luat cong an nhan dan 2018 giam thoi han thuc hien nghia vu cong an nhan dan Công dân nữ tham gia công an nghĩa vụ cần điều kiện gì?

Tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là một trong những nội dung tại Nghị định số 129/2015/NĐ-CP.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.