Mạng lưới cao tốc, quốc lộ quy hoạch qua tỉnh Sóc Trăng

Theo Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh này sẽ được quy hoạch 9 tuyến đường bộ quốc gia.

9 tuyến đường bộ quốc gia sẽ đi qua tỉnh Sóc Trăng theo quy hoạch đến năm 2030. (Ảnh: Báo Sóc Trăng).

Theo Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh này sẽ có 9 tuyến đường bộ quốc gia đi qua.

9 tuyến đường này bao gồm cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Cao tốc TP HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng; cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; quốc lộ (QL) 1; QL 60; QL 61B; QL 91B (đường Nam sông Hậu); đường Quản Lộ - Phụng Hiệp và đường ven biển.

Cụ thể, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (CT 34) dài 188 km, đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 58 km, 6 làn xe. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, tuyến này được triển khai thi công, hoàn thành trong giai đoạn 2022-2026, với quy mô 4 làn xe.  

Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu dài 212 km (đoạn qua địa bàn tỉnh dài 6 km). Quy hoạch trước năm 2030 theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 4 làn xe.

Cao tốc TP HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT 33) dài 150 km (đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 14 km), xây dựng sau năm 2030.

QL 1 đoạn từ Cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.482 km (đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 62 km), đạt tiêu chuẩn cấp III, 4 làn xe.

QL 60 đoạn từ QL 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang đến QL 61B, Tân Long, TX Ngã Năm, Sóc Trăng, dài 147 km (đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 57 km), quy mô đạt cấp II - III, 2 - 6 làn xe.

Cầu Đại Ngãi (giai đoạn 1 bao gồm phần đường (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) dài khoảng 12 km, 2 làn xe; cầu Đại Ngãi 1, dài 2,56km, cầu Đại Ngãi 2, dài 0,86 km, 4 làn xe) đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, dự kiến thi công, hoàn thành trong giai đoạn 2022 - 2026.

QL 61B đoạn từ QL 61, Ngã ba Vĩnh Tường, Hậu Giang đến QL.91B (đường Nam Sông Hậu), Vĩnh Châu, Sóc Trăng, dài 74km (đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 39km), đạt cấp III, 2-4 làn xe.

QL 91B (Đường Nam sông Hậu) đoạn từ QL 91, Ô Môn, TP Cần Thơ đến QL 1, TP Bạc Liêu, dài 162 km (đoạn qua địa bàn tỉnh, dài 117 km), đạt cấp III, 2 - 4 làn xe.

Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đoạn từ QL 1, TP Ngã Bảy, Hậu Giang đến QL 1, TP Cà Mau, dài 112 km (đoạn qua địa bàn tỉnh, dài 40 km), đạt cấp III, 2 - 4 làn xe.

Đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 80 km. Điểm đầu từ ranh tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung vượt qua sông Hậu, qua huyện Trần Đề nối vào Nam Sông Hậu và đi theo tuyến này đến cầu Mỹ Thanh 2 rồi theo hướng đê biển Vĩnh Châu đến ranh giới tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu; đoạn đi trùng quốc lộ theo cấp quy mô quốc lộ đã được phê duyệt. Đoạn còn lại quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp III.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.