Phương án quy hoạch các tuyến quốc lộ đi qua Cần Thơ

Theo quy hoạch, trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ có 5 tuyến quốc lộ đi qua.

Cầu Cần Thơ nằm trên quốc lộ 1. (Ảnh: Kinh tế Đô thị).

Dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cập nhật mạng lưới quốc lộ theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ có 5 tuyến quốc lộ đi qua, gồm:

Cầu Cần Thơ và quốc lộ 1 (QL 1), trong đó, cầu Cần Thơ đã xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2010 với quy mô 4 làn xe; giai đoạn sau năm 2030 sẽ giữ nguyên theo hiện trạng

QL 1 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ có hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe, một số đoạn qua khu đô thị mới Nam Cần Thơ đã đầu tư xây dựng đường gom hai bên đạt mặt cắt ngang đường lộ giới 80 m.

Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe và xây dựng đường gom hai bên đạt quy mô mặt cắt ngang đường có lộ giới 80 m.

QL 91 đoạn từ Km0-Km7 có hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe; giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 37 m; giai đoạn sau năm 2030 sẽ giữ nguyên theo hiện trạng.

Đoạn từ Km7-Km14 có hiện trạng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 37 m; giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ giữ nguyên theo hiện trạng.

Đoạn từ Km14-Km50+889 có hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 37 m.

Đối với đoạn tuyến QL 91 hiện hữu dài khoảng 3 km phía bên trái tuyến tránh Ô Môn (từ cầu Ô Môn đến giao với điểm cuối tuyến tránh Ô Môn) chuyển thành đường đô thị và thực hiện theo quy hoạch phân khu.

Đối với đoạn tuyến tránh Ô Môn dài khoảng 3 km và đoạn tuyến QL 91 hiện hữu tiếp theo dài khoảng 6 km (từ giao với điểm cuối tuyến tránh Ô Môn đến Thốt Nốt) có hướng tuyến đi trùng với đường Vành đai phía Tây thành phố sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 80 m (phạm vi lộ giới mở rộng một bên về phía sông Hậu để chống xạt lở).

Tuyến tránh Thốt Nốt (điểm đầu giao với QL 91 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt đến điểm cuối giao với QL 91 tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt), hiện trạng đã đầu tư xây dựng đường cấp III, 2 làn xe.

Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 37 m.

Tuyến nối QL 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ (điểm đầu giao với tuyến QL 91 tránh Thốt Nốt, đến giao với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và điểm cuối tại ranh TP Cần Thơ và tỉnh An Giang), giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đầu tư xây dựng mới đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe.

Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 37 m.

QL 91B (đoạn từ giao với đường 3 tháng 2 đến giao với QL 91) có hiện trạng đã xây dựng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe (riêng đoạn từ Km0-Km2, 4 làn xe). Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt quy mô mặt cắt ngang trục chính đô thị có lộ giới 80 m.

QL 91B (đoạn từ giao với đường 3 tháng 2 đến ranh TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, còn gọi là đường Nam Sông Hậu) gồm các đoạn giao đường 3 tháng 2 đến đường 30 tháng 4, có hiện trạng đã xây dựng hoàn thành theo quy mô mặt cắt ngang đường đô thị lộ giới 40 m.

Giai đoạn 2021- 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 80 m.

Đoạn từ đường 30 tháng 4 đến nút giao IC3, có hiện trạng đã đầu tư xây dựng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe; giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 80 m.

Đoạn từ nút giao IC3 đến ranh TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang có hiện trạng đã xây dựng hoàn thành đường gom hai bên theo quy mô đường cấp III, hai làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 80 m.

QL 61C có tổng chiều dài toàn tuyến từ TP Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang dài khoảng 47 km, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài khoảng 10 km, hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe.

Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ theo quy mô đường cấp III, 4 làn xe và xây dựng đường gom hai bên đạt quy mô mặt cắt ngang đường có lộ giới 80 m.

QL 80 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dài khoảng 24 km, hiện trạng đạt quy mô đường cấp IV, hai làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe (phạm vi mở rộng từ tuyến kênh Cái Sắn trở vô trong để chống xạt lỡ).

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ theo quy mô đường cấp III, 4 làn xe và xây dựng đường gom hai bên đạt quy mô mặt cắt ngang đường có lộ giới 80 m.

Bên cạnh 5 tuyến quốc lộ, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy hoạch thêm một tuyến đường liên tỉnh là tuyến Sa Đéc (Đồng Tháp) - Ô Môn (Cần Thơ) - Giồng Riềng (Kiên Giang).

Giai đoạn năm 2021 - 2030 sẽ đầu tư xây dựng đạt quy mô đường cấp III, 4 làn xe; đồng thời đầu tư xây dựng công trình cầu Ô Môn vượt qua sông Hậu trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp để kết nối đồng bộ toàn tuyến với quy mô mặt cắt ngang cầu đồng bộ với phần đường theo quy hoạch 4 - 6 làn xe. 

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ đạt quy mô đường cấp II, 6 làn xe và xây dựng đường gom hai bên đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị có lộ giới 80 m (phạm vi lộ giới tính từ tim đường mở rộng ra hai bên).

chọn
Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh huy động vốn từ thị trường chứng khoán cuối năm
Giai đoạn cuối năm 2023, thị trường ghi nhận các thương vụ phát hành từ Đất Xanh, Phát Đạt, CII với lượng vốn huy động tổng cộng trên 5.000 tỷ đồng.