Cần Thơ đề xuất phương án quy hoạch 25 đường tỉnh lộ

Theo dự thảo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ sẽ quy hoạch 25 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài khoảng 460 km.

Đường tỉnh 922 - một trong nhưng tuyến đường tỉnh trên địa bàn TP Cần Thơ. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo Dự thảo quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ sẽ quy hoạch 25 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài khoảng 460 km, gồm các đường tỉnh 916, 917, 917B, 917C, 918, 918B, 919, 919B, 920, 920B, 920C, 920D, 921, 921B, 921C, 921D, 921E, 922, 922B, 922C, 922D, 922E, 923, 926, 932. Trong đó, có 8 tuyến đường huyện được nâng cấp thành đường tỉnh.

Đường tỉnh (ĐT) 917 hiện hữu đoạn từ điểm đầu giao với QL.91 đến cầu Trà Nóc 2 dài khoảng 4,3 km (tên gọi là đường Nguyễn Chí Thanh) và đoạn từ cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ (QL) 91B dài khoảng 1,3 km. Hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, 2 làn xe.

Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 34 m.

ĐT 917B có điểm đầu giao với ĐT 917C đến điểm cuối tại nút giao kết nối liên thông với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Giai đoạn 2021 - 2030 sé đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe. Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị lộ giới 50 m.

ĐT 917C có điểm đầu từ ĐT 920 hiện hữu đến giao với QL 91 và đoạn từ giao với QL 91 đến giao với ĐT 923. Giai đoạn 2021 - 2030 đầu tư xây dựng mới đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe.

Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị lộ giới 80 m.

ĐT 918 hiện hữu đoạn từ giao với QL 91 đến giao với ĐT 918B. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 918B có điểm đầu giao với đường Võ Văn Kiệt (đấu nối với đường Huỳnh Phan Hộ) nối dài đến giao với ĐT 923 và nối dài đến điểm cuối tại giáp ranh tỉnh Hậu Giang (dự kiến nối dài qua tỉnh Hậu Giang kết nối với ĐT 919).

Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đầu tư xây dựng mới đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Giai đoạn 2030 - 2050 nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 919 trên địa bàn TP Cần Thơ dài khoảng 37 km (điểm đầu giao với QL 80 và điểm cuối tại giáp ranh tỉnh Hậu Giang), hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe.

Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 920 (đoạn từ giao với QL 91 đến cầu Rạch Chôm, đến giao với đường Đặng Thanh Sử (tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn), tuyến đi cặp theo ranh Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn và xây dựng mới công trình cầu bắc qua sông Ô Môn, tuyến đi cặp theo ven sông Hậu đến điểm cuối giao với QL 91), gồm các đoạn:

Đoạn giao với QL 91 đến cầu Rạch Chôm, đi qua khu công nghiệp Trà Nóc giữ nguyên theo hiện trạng, chỉ đầu tư nâng cấp mặt đường, không đầu tư mở rộng đường để không ảnh hưởng đến các Khu công nghiệp hai bên.

Đoạn từ cầu Rạch Chôm đến giao với đường Đặng Thanh Sử (tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn), hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030: đầu tư xây dựng mới đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị lộ giới 42 m.

Đoạn giao với đường Đặng Thanh Sử (tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn) đến giao với QL 91, hiện trạng chưa được đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng mới đạt quy mô mặt cắt ngang đường trục chính đô thị lộ giới 42 m và xây dựng mới cầu bắc qua sông Ô Môn.

ĐT 920B (đường Trần Kiết Tường) hiện hữu (đi dọc theo sông Ô Môn giao với QL 91 đến UBND phường Thới An), hiện trạng đạt quy mô đường cấp IV. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 920C hiện hữu (từ giao với QL 91 đến giao với ĐT 920 hiện hữu, tên gọi là đường Trương Văn Diễn), hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, hai làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 920D có điểm đầu tại nút giao với QL 91 và đường Đặng Thanh Sử, nối dài đến điểm cuối tại nút giao với QL 91 và đường dẫn vào cầu Tân Lộc.

Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đầu tư xây dựng mới đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 921 hiện hữu (đoạn từ tuyến tránh Thốt Nốt đến TX Cờ Đỏ), hiện trạng đạt quy mô đường đường cấp V. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m, dịch tuyến những đoạn sát kênh Thốt Nốt để tránh sạt lở.

ĐT 921E có hướng tuyến song song với ĐT 921 hiện hữu và cách khoảng 1 km - 4 km, điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt nối dài đến giao với ĐT 919 tại TX Cờ Đỏ và điểm cuối giao với Đường tỉnh 916.

Giai đoạn 2021 - 2030 đầu tư xây dựng mới toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Giai đoạn sau năm 2030: nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 922 hiện hữu (đoạn từ giao với QL 91 đến thị trấn Thới Lai) có hiện trạng đạt quy mô đường cấp V. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 922C (đoạn từ nút giao với QL 91B, nối dài đến giao với tuyến tránh thị trấn Thới Lai và đi đến TX Cờ Đỏ), hiện trạng đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe.

Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ nâng cấp mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 923 đoạn từ giao với đường 3 tháng 2 đến thị trấn Phong Điền có hiện trạng đạt quy quy mô đường cấp IV - III, hai làn xe. Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m, dịch tuyến những đoạn sát bờ sông để tránh sạt lở.

Đoạn từ thị trấn Phong Điền đến giao với QL 91 có hiện trạng đạt quy mô đường cấp V. Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m, dịch tuyến những đoạn sát bờ sông để tránh sạt lở.

ĐT 926 có điểm đầu giao với ĐT 923 đến điểm cuối tại giáp ranh tỉnh Hậu Giang. Hiện trạng đạt quy mô đường cấp V. Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe và xây dựng mới cầu Tây Đô trên ĐT 926.

Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 932 có điểm đầu giao với đường dẫn cầu Vàm Xáng đến điểm cuối tại giáp ranh tỉnh Hậu Giang. Hiện trạng đạt quy mô đường cấp V.

Giai đoạn 2021 - 2030 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Giai đoạn 2030 - 2050 sẽ nâng cấp, mở rộng đạt quy mô đường cấp II, 4 - 6 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

8 tuyến đường huyện được nâng cấp thành đường tỉnh gồm ĐT 916 (nâng cấp từ ĐH Kênh E) có điểm đầu tại giáp ranh tỉnh An Giang, đoạn đi qua huyện Vĩnh Thạnh trùng với tuyến đường Kênh E và xây dựng mới đoạn tuyến từ giao với QL 80 nối dài đến điểm cuối giao với ĐT 919 tại huyện Cờ Đỏ.

Giai đoạn 2021 - 2030 và sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến (bao gồm nâng cấp, mở rộng đường Kênh E và xây dựng mới đoạn tuyến từ giao với QL80 nối dài đến giao với ĐT 919) đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị lộ giới 42 m.

ĐT 919B (tuyến kênh Thầy Ký - Ranh Hạt - Tám Ngàn), đây là tuyến trục dọc có lộ trình chạy men theo ranh TP  Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, đảm bảo giao lưu giữa TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang. Điểm đầu tuyến tại giao QL 80 và kết thúc tại giao ĐT 926 tại tỉnh Hậu Giang.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 921B (nâng cấp từ đường Thắng Lợi và đường Đê bao), tuyến có điểm đầu giao với QL 91, điểm cuối giáp ranh Kiên Giang, được nâng cấp từ đường kênh Thắng Lợi và Đường Đê bao.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 921C (nâng cấp từ đường vào trung tâm xã Thạnh Thắng), tuyến nối xã Thạnh Thắng, Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh - TP Cần Thơ) với hai tỉnh giáp ranh Kiên Giang và An Giang. Đoạn tuyến đi qua huyện Vĩnh Thạnh được nâng cấp từ đường vào trung tâm xã Thạnh Thắng.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 921D có lộ trình chạy men theo kênh Thơm Rơm và kênh Lòng Ống. Điểm đầu giao đường nối QL 91 - QL 91B, điểm cuối giao với ĐT 919B.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 922B được nâng cấp từ đường vào trung tâm xã Thới Hưng và đường huyện Đông Hiệp - Đông Bình, điểm đầu giao với QL 91, điểm cuối giáp ranh Kiên Giang.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 922D là tuyến trục ngang từ ĐT 922 tại thị trấn Thới Lai chạy dọc theo kênh Bà Đầm đến ranh tỉnh Kiên Giang nối tiếp vào đường Công Bình - Hòa Hưng - Hòa Lợi tỉnh Kiên Giang. Tuyến được nâng cấp từ đường huyện Thới Lai - Trường Xuân A.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

ĐT 922E là tuyến trục ngang nối ĐT 922 tại thị trấn Thới Lai chạy dọc theo kênh Thị Đội nối tiếp vào đường Thạnh Hưng - Thạnh Lộc tỉnh Kiên Giang. Tuyến được nâng cấp từ đường huyện Thới Lai – Đông Bình.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ đầu tư xây dựng toàn tuyến đạt quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe, các đoạn qua đô thị đạt quy mô mặt cắt ngang đường chính đô thị có lộ giới 42 m.

chọn
Đón quy hoạch mở rộng TP Nha Trang, Diên Khánh sắp xây con đường 1.500 tỷ kết nối cao tốc Bắc Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao
Dự kiến từ quý II/2024, Khánh Hoà sẽ triển khai xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh dài hơn 19 km. Tuyến đường này sẽ giao cắt với nhiều quốc lộ, cắt cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và nằm gần quy hoạch trạm Depot Diên Khánh thuộc dự án đường sắt tốc độ cao.