Một doanh nghiệp BĐS KCN báo lãi vượt 17% kế hoạch năm sau 9 tháng

CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long, chủ dự án KCN gần 300 ha tại Bình Phước vừa công bố BCTC với lãi sau thuế 9 tháng vượt 17% kế hoạch năm. Tại cuối quý III, công ty cũng còn hơn 660 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện.

CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán: MH3) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 21 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu quý III của doanh nghiệp là doanh thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư 10,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, ngoài ra, công ty cũng ghi nhận doanh thu từ cung cấp dịch vụ nước sạch 7,7 tỷ đồng và cung cấp dịch vụ xử lý nước thải 2,7 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính của Bình Long ghi nhận 7,8 tỷ đồng doanh thu, đều là từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng 4% so với cùng kỳ. 

Ở diễn biến khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24%. Qua đó, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 10,9 tỷ đồng, tăng 8% so với quý III/2021. 

 KQKD 9 tháng đầu năm 2022 của KCN Cao su Bình Long. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp). 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Bình Long đạt 61,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 41,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 43% so với cùng kỳ. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 35,2 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng, công ty đã vượt 17% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tại thời điểm cuối quý III, Bình Long ghi nhận doanh thu chưa thực hiện hơn 660 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó khoản ngắn hạn là 3,4 tỷ đồng và khoản dài hạn hơn 657 tỷ đồng. 

Cuối quý III, tổng tài sản của công ty cũng tăng 2,5% so với đầu năm, đạt hơn 970 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đó là khoản đầu tư tài chính gần 567 tỷ đồng, trong đó, đầu tư tiền gửi có kỳ hạn 551 tỷ đồng, tăng 6% và đầu tư trái phiếu 15,37 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. 

Về phần dòng tiền của Bình Long trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 30 tỷ đồng, chủ yếu nhờ 106 tỷ đồng tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. Bên cạnh đó, công ty cũng có 15,2 tỷ đồng tiền vay nhận được khiến dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 7,5 tỷ đồng. 

Song, do khoản chi lớn để đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, cũng như chi cho vay, mya các công cụ nợ của đơn vị khác, dòng tiền thuần trong khi của Bình Long âm 10,4 tỷ đồng. 

Bình Long là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), các cổ đông chính là các công ty thành viên trực thuộc VRG như Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long (nắm 40% vốn điều lệ), CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (nắm 36,7% vốn điều lệ)…

Hiện, Bình Long đang là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Minh Hưng III (293,88 ha) tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

chọn
Một dự án ở TP Thủ Đức tăng giá gần 150% nhờ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên
Giai đoạn 2015 đến nay, ghi nhận của CBRE cho thấy một số dự án tiêu biểu nằm dọc hoặc gần các trạm metro số 1 có tốc độ tăng giá rất cao, trung bình tăng 50 - 70 %, cá biệt có dự án tăng giá tới gần 150%.