Năm Bảy Bảy thực hiện 2% mục tiêu lãi sau 6 tháng, nợ tài chính vượt 3.000 tỷ đồng

Theo BCTC quý II, Năm Bảy Bảy ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện được 2% mục tiêu năm. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận mới các khoản vay từ Vietcombank, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia, CTCP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội, CTCP Xây dựng Hạ tầng CII,...

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần đạt 93 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo Năm Bảy Bảy, năm nay công ty đang thực hiện hoàn thiện, bổ sung các thủ tục pháp lý, tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án DeLagi - Bình Thuận và các dự án ở khu vực TP HCM. Doanh thu trong quý của công ty chủ yếu đến từ dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, do đó kết quả kinh doanh quý II của Năm Bảy Bảy biến động mạnh so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm, thu nhập từ hoạt động tài chính cũng giảm 67%, đạt 40,3 tỷ đồng.

Công ty cũng ghi nhận 10,8 tỷ đồng tiền phạt do vi phạm hợp đồng (tại mục chi phí khác) dẫn đến khoản lỗ khác 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 411 triệu đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 130,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 169,2 tỷ đồng, giảm 69%, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 99%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được gần 2% mục tiêu năm.

 KQKD 6 tháng đầu năm của Năm Bảy Bảy. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt 6.338 tỷ đồng, tăng 45% so với thời điểm đầu năm.

Chiếm phần lớn tổng tài sản của công ty là các khoản phải thu dài hạn, tăng 166% so với đầu năm, đạt 1.608 tỷ đồng, phần lớn do ghi nhận thêm 1.556 tỷ đồng khoản phải thu vốn góp hai thương vụ hợp tác đầu tư, gồm với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ (1.150 tỷ đồng), với Công ty TNHH MTV Khu bắc Thủ Thiêm để thực hiện hoạt động kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (416 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.428 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 83% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 940 tỷ đồng.

Danh mục hàng tồn kho của công ty tính tới cuối quý II đạt 1.202 tỷ đồng, tăng 29%, phần lớn do tăng khoản bất động sản dở dang đến từ các dự án như khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (523 tỷ đồng), dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi (581,5 tỷ đồng).

Về phần nợ tài chính, công ty ghi nhận 3.060 tỷ đồng, tăng 158% so với thời điểm đầu năm, và gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu, phần lớn do ghi nhận thêm các khoản vay từ Vietcombank (607 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia (400 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội (400 tỷ đồng),... nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ kinh doanh. 

chọn