Nghệ An đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%

Tại Nghệ An, việc giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng không chỉ cho từng ngành, địa phương mà còn cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hàng năm việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh luôn gặp những khó khăn, vướng mắc, có những địa phương và lĩnh vực không đạt tiến độ đề ra.
Xác định tầm quan trọng như vậy nên năm 2023 này tỉnh đã có quyết định phân công nhiệm vụ các phó chủ tịch UBND tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các chủ đầu tư theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023.
 
Theo đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án được phân công phụ trách, đảm bảo đến hết năm 2023 giải ngân vốn đầu tư công các dự án đạt 95-100% kế hoạch; kiểm tra thực tế các dự án, tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
 

 Một đoạn đường ven biển Nghệ An. (Ảnh tư liệu: Sỹ Hòa - Văn Thanh/Báo Giao thông).

Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được phân công; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.
 
Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên xử lý hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, tính đến ngày 31/01/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân được 5.673,292 tỷ đồng, đạt 86,47% kế hoạch giao chi tiết đầu năm.
 
Đối với số vốn còn lại chưa giải ngân nguồn ngân sách trung ương, tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép kéo dài đối với 32 dự án với số vốn 599,444 tỷ đồng.
 
Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân được 142,164 tỷ đồng/kế hoạch giao là 4.479,131 tỷ đồng, đạt 3,17%.
 
Thông qua nguồn vốn đầu tư công, hiện tỉnh và các ngành, địa phương liên quan đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, như đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2), đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (huyện Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15 đoạn tuyến tránh Khu di tích lịch sử Truông Bồn; cải tạo, sửa chữa ĐT.539C đoạn Km7 - Km16+500, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn Km7 - Km26…
 
Cùng đó, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường nối QL7C - đường Hồ Chí Minh, dự án đường ven biển đoạn Km7 - Km76...
chọn