Nghệ An đấu giá 23 lô đất tại huyện Nam Đàn, khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2

23 lô đất ở tại vùng Chế Biến, xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có diện tích từ 165 m2/lô đến 306 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Nam Đàn  .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 23 lô đất ở tại vùng Chế Biến, xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Diện tích các lô đất từ 165 m2/lô đến 306 m2/lô.

23 lô đất có mức giá khởi điểm từ 7 triệu đồng/m2 đến 12 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 44,01 tỷ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/hồ sơ.

 

TT

Lô số

Diện tích
(m2)

Mức giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng)

Giá tối thiểu phải trả
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

1

1

218

12.000.000

2.616.000.000

130.800.000

2.746.800.000

190.000.000

2

2

217

12.000.000

2.604.000.000

130.200.000

2.734.200.000

190.000.000

3

3

306

9.000.000

2.754.000.000

137.700.000

2.891.700.000

190.000.000

4

4

275

12.000.000

3.300.000.000

165.000.000

3.465.000.000

190.000.000

5

5

208

12.000.000

2.496.000.000

124.800.000

2.620.800.000

190.000.000

6

6

200

12.000.000

2.400.000.000

120.000.000

2.520.000.000

190.000.000

7

7

191

12.000.000

2.292.000.000

114.600.000

2.406.600.000

190.000.000

8

8

165

12.000.000

1.980.000.000

99.000.000

2.079.000.000

190.000.000

9

9

174

12.000.000

2.088.000.000

104.400.000

2.192.400.000

190.000.000

10

10

200

8.000.000

1.600.000.000

80.000.000

1.680.000.000

140.000.000

11

11

205

7.000.000

1.435.000.000

71.750.000

1.506.750.000

140.000.000

12

12

206

7.000.000

1.442.000.000

72.100.000

1.514.100.000

140.000.000

13

13

207

7.000.000

1.449.000.000

72.450.000

1.521.450.000

140.000.000

14

14

207

7.000.000

1.449.000.000

72.450.000

1.521.450.000

140.000.000

15

15

208

7.000.000

1.456.000.000

72.800.000

1.528.800.000

140.000.000

16

16

220

8.000.000

1.760.000.000

88.000.000

1.848.000.000

140.000.000

17

17

195

8.000.000

1.560.000.000

78.000.000

1.638.000.000

140.000.000

18

18

200

7.000.000

1.400.000.000

70.000.000

1.470.000.000

140.000.000

19

19

200

7.000.000

1.400.000.000

70.000.000

1.470.000.000

140.000.000

20

20

200

7.000.000

1.400.000.000

70.000.000

1.470.000.000

140.000.000

21

21

200

7.000.000

1.400.000.000

70.000.000

1.470.000.000

140.000.000

22

22

250

7.000.000

1.750.000.000

87.500.000

1.837.500.000

140.000.000

23

23

284

7.000.000

1.988.000.000

99.400.000

2.087.400.000

140.000.000

Tổng

4.936

 

44.019.000.000

2.200.950.000

46.219.950.000

3.670.000.000

Thời hạn xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 14/3 đến ngày 29/3. Khách hàng xem các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng và các tài liệu liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại điểm niêm yết trụ sở UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Kim Liên và Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 14/3 đến 17h ngày 29/3 tại trụ sở UBND xã Kim Liên và trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh.

Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá bao gồm các ngày 29/3; 30/3 và đến 17h ngày 31/3 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và phong bì tham gia đấu giá từ 7h30 đến 9h ngày 2/4 tại Hội trường UBND xã Kim Liên.

Thời gian, địa điểm công bố giá vào 9h15 ngày 2/4 tại Hội trường UBND xã Kim Liên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nghệ Tĩnh, địa chỉ tầng 2, số 31, đường Nguyễn Tiến Tài, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 02383.844 666 – 0915.346.388.

chọn
Hiện trạng khu nghỉ dưỡng 6.000 tỷ ven biển Bình Định của nhóm VinaCapital - ITC Spectrum
Tính đến tháng 5/2024, dự án Cát Hải Bay đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành khu The Thon; hoàn thành san lấp mặt bằng Giai đoạn 1A Khu biệt thự đồi 2 và khu nghỉ dưỡng 5 với diện tích khoảng 17,5 ha và hoàn thành xây dựng 44 căn nhà mẫu.