Thanh Hóa đấu giá 34 lô đất tại huyện Hậu Lộc, khởi điểm từ 195,8 triệu đồng/lô

34 lô đất tại các xã Cầu Lộc, xã Hải Lộc, xã Lộc Sơn, xã Minh Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Phong Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, có diện tích các lô đất từ 118 m2/lô đến 274 m2/lô

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Anh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hậu Lộc .

Cụ thể là quyền sử dụng 34 lô đất tại các xã Cầu Lộc, xã Hải Lộc, xã Lộc Sơn, xã Minh Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Phong Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. Diện tích các lô đất từ 118 m2/lô đến 274 m2/lô. 34 lô đất có mức giá khởi điểm từ 195,8 triệu đồng/lô đến hơn 1,36 tỷ đồng/lô.

 Thông tin 34 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ (thực hiện trong giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty từ ngày 8/3 đến ngày 28/3; tại UBND xã Cầu Lộc, xã Hải Lộc, xã Lộc Sơn, xã Minh Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Phong Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc từ ngày 8/3 đến ngày 27/3. Thời hạn chốt hồ sơ vào ngày 28/3.

Ngày 28/03/2023: khách hàng đăng ký đấu giá tại các mặt bằng thuộc xã Cầu Lộc, xã Lộc Sơn, xã Mỹ Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc, xã Phong Lộc mua hồ sơ và nộp hồ sơ tại hội trường UBND xã Lộc Sơn. - Ngày 28/03/2023: khách hàng đăng ký đấu giá tại các mặt bằng thuộc các xã Hải Lộc, xã Minh Lộc mua hồ sơ và nộp hồ sơ tại hội trường UBND xã Minh Lộc.

Thời gian địa điểm xem tài sản vào ngày 20/3 và ngày 21/3 tại Khu dân cư nông thôn xã Cầu Lộc, xã Hải Lộc, xã Lộc Sơn, xã Minh Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Phong Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc.

Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá từ ngày 28/3 đến ngày 30/3 vào số tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Anh.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá (giờ hành chính) tại UBND xã Lộc Sơn ngày 30/3 đối với các khách hàng đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Cầu Lộc, xã Lộc Sơn, xã Mỹ Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc, xã Phong Lộc; và tại UBND xã Minh Lộc ngày 30/3 đối với các khách hàng đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã xã Hải Lộc, xã Minh Lộc; tại công ty, khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện (gửi theo hình thức gửi đảm bảo) vào ngày 30/3.

Thời điểm kết thúc nhận phiếu trả giá và niêm phong đóng thùng phiếu trả giá vào 16h30 ngày 30/3.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá vào 8h ngày 31/3 tại hội trường UBND xã Lộc Sơn.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá theo hình thức gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Anh (trong giờ hành chính), điện thoại 0969.72.26.62, email trungdaugia@gmail.com.

chọn
KCN công nghệ cao tại Hoà Lạc của Vinaconex đã hút 12 nhà đầu tư thứ cấp, cuối năm 2024 sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng
Từ quý II năm nay, Vinaconex sẽ triển khai thi công thi công các hạng mục như 14 km đường giao thông và 56 km hệ thống cấp thoát nước... thuộc dự án KCN công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hoà Lạc, dự kiện sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2024.