Nhiệt điện Phả lại: Phê bình Chủ tịch HĐQT vì bổ nhiệm em ruột

Ông Phạm Kim Lâm, Chủ tịch HĐQT của Nhiệt điện Phả Lại (tỉnh Hải Dương) bị phê bình vì bổ nhiệm người nhà trong thời gian dài vào các chức danh "nhạy cảm" mà không thực hiện luân chuyển theo chỉ đạo.  

Mới đây, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã nhận được Văn bản số 1823/GENCO2-TCNS của Tổng Công ty phát điện 2 chỉ đạo thực hiện một số kết luận liên quan đến công tác cán bộ.

Theo đó, văn bản này được gửi tới ông Phạm Kim Lâm, người đại diện phần vốn của EVNGENCO2, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PCC và ông Phạm Văn Thư, người đại diện phần vốn của EVNGENCO2, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nhiệt điện Phả Lại (PCC).

nhiet dien pha lai phe binh chu tich hdqt vi bo nhiem em ruot
Chủ tịch HĐQT Phạm Kim Lâm bị phê bình vì bổ nhiệm em ruột không đúng với chỉ đạo

Văn bản nêu rõ, ông Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư PPC sử dụng nhiều ngày và năm sinh. Cụ thể, trên hồ sơ cán bộ là ngày 29/4/1958, trên lý lịch khai các năm 1983, 1984, 1986 là ngày 21/4/1957, trên hồ sơ lý lịch Đảng viên là ngày 22/4/1957, trên quyết định đổi thẻ Đảng viên và Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng là ngày 21/4/1957...

Văn bản số 1823 nêu rõ: Vừa qua, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nhận được đơn thư phản ánh của người lao động tại PCC về trường hợp cán bộ là Đảng viên khai man lý lịch và việc bố trí thân nhân của lãnh đạo phục trách công tác tiếp nhiên liệu, mua sắm vật tư mà không thực hiện luân chuyển theo chỉ đạo của Tổng công ty. Qua xác minh và thu thập các bằng chứng liên quan, Tổng công ty nhận thấy:

Ông Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư PPC sử dụng nhiều ngày và năm sinh, cụ thể: trên hồ sơ cán bộ là ngày 29/4/1958, trên lý lịch khai các năm 1983, 1984, 1986 là ngày 21/4/1957, trên hồ sơ lý lịch Đảng viên là ngày 22/4/1957, trên quyết định đổi thẻ Đảng viên và Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng là ngày 21/4/1957...

Đặc biệt, trường hợp ông Phạm Kim Sơn, là em ruột ông Phạm Kim Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, liên tục từ năm 2000 đến nay được lần lượt bố trí làm nhân viên tiếp nhận than, Tổ trưởng tiếp nhận than, Phó Trưởng phòng Kế hoạch vật tư (phụ trách tiếp nhận than) mà không thực hiện luân chuyển theo chỉ đạo của Tổng Công ty về luân chuyển đối với các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nhạy cảm để phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, các trường hợp luân chuyển theo kế hoạch thực hiện một cách hình thức, chỉ luân chuyển khỏi công việc cũ từ 6 đến 9 tháng, đa số là giới hạn trong phòng, ban, phân xưởng.

Trước những tồn tại nêu trên, Tổng công ty phát điện 2 nghiêm khắc phê bình Người đại diện chuyên trách tại PCC vì không chấp hành đúng chỉ đạo của Tổng công ty trong công tác luân chuyển cán bộ, Tổng công ty sẽ tổ chức kiểm điểm, đánh giá trong Quý 3/2017, đồng thời, yêu cầu người đại diện nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo sau:

Thông qua bộ máy điều hành và tổ chức cơ sở Đảng để yêu cầu ông Lê Văn Ánh báo cáo, giải trình về sự khác biệt giữa các ngày và năm sinh trên lý lịch cán bộ và lý lịch đảng viên. Sau đó tổ chức đánh giá về các nội dung giải trình và đề xuất, báo cáo biện pháp xử lý đối với cán bộ, đảng viên về vi phạm trong kê khai lý lịch. Xây dựng, thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ và các chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nhạy cảm trong năm 2017 với thời gian luân chuyển tối thiểu là 3 năm.

Thực hiện việc luân chuyển ông Phạm Kim Sơn ra khỏi Phòng Kế hoạch vật tư và không bố trí nhân thân của lãnh đạo làm các công tác liên quan đến tiếp nhận, mua sắm vật tư, nhiên liệu nhằm đảo bảo minh bạch, khách quan và phòng, chống tiêu cực.

nhiet dien pha lai phe binh chu tich hdqt vi bo nhiem em ruot Cổ phần hóa không ảnh hưởng PV Power làm chủ đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4?

Theo PVN việc cổ phần hóa không ảnh hưởng việc PV Power làm chủ đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch ...

chọn