Nho Quan, Ninh Bình đấu giá 84 lô đất ở, khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2

84 lô đất ở tại khu dân cư Đồng Nổ, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, có diện tích từ 120 m2/lô đến 249 m2/lô.

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Nho Quan.

Cụ thể là quyền sử dụng 84 lô đất ở tại khu dân cư Đồng Nổ, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Các lô đất có diện tích từ 120 m2/lô đến 249 m2/lô với giá khởi điểm từ 3,5 đến 4,2 triệu đồng/m2.

 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

LK01:01

120,0

3.500.000

84.000.000

2

LK01:02

120,0

3.500.000

84.000.000

3

LK01:03

120,0

3.500.000

84.000.000

4

LK01:04

120,0

3.500.000

84.000.000

5

LK01:05

120,0

3.500.000

84.000.000

6

LK01:06

120,0

3.500.000

84.000.000

7

LK01:07

120,0

3.500.000

84.000.000

8

LK01:08

120,0

3.500.000

84.000.000

9

LK01:09

120,0

3.500.000

84.000.000

10

LK01:10

120,0

3.500.000

84.000.000

11

LK01:11

120,0

3.500.000

84.000.000

12

LK01:12

120,0

3.500.000

84.000.000

13

LK01:13

120,0

3.500.000

84.000.000

14

LK01:14

120,0

3.500.000

84.000.000

15

LK01:15

120,0

3.500.000

84.000.000

16

LK01:16

193,0

4.200.000

162.120.000

17

LK02:01

120,0

3.500.000

84.000.000

18

LK02:02

120,0

3.500.000

84.000.000

19

LK02:03

120,0

3.500.000

84.000.000

20

LK02:04

120,0

3.500.000

84.000.000

21

LK02:05

120,0

3.500.000

84.000.000

22

LK02:06

120,0

3.500.000

84.000.000

23

LK02:07

120,0

3.500.000

84.000.000

24

LK02:08

120,0

3.500.000

84.000.000

25

LK02:09

120,0

3.500.000

84.000.000

26

LK02:10

120,0

3.500.000

84.000.000

27

LK02:11

120,0

3.500.000

84.000.000

28

LK02:12

120,0

3.500.000

84.000.000

29

LK02:13

120,0

3.500.000

84.000.000

30

LK02:14

232,9

4.000.000

186.320.000

31

LK03:01

249,8

3.900.000

194.844.000

32

LK03:02

120,0

3.500.000

84.000.000

33

LK03:03

120,0

3.500.000

84.000.000

34

LK03:04

120,0

3.500.000

84.000.000

35

LK03:05

120,0

3.500.000

84.000.000

36

LK03:06

120,0

3.500.000

84.000.000

37

LK03:07

120,0

3.500.000

84.000.000

38

LK03:08

120,0

3.500.000

84.000.000

39

LK03:09

120,0

3.500.000

84.000.000

40

LK03:10

120,0

3.500.000

84.000.000

41

LK03:11

120,0

3.500.000

84.000.000

42

LK03:12

120,0

3.500.000

84.000.000

43

LK03:13

120,0

3.500.000

84.000.000

44

LK03:14

120,0

3.500.000

84.000.000

45

LK03:15

120,0

3.500.000

84.000.000

46

LK03:16

172,5

4.100.000

141.450.000

47

LK04:01

209,8

4.000.000

167.840.000

48

LK04:02

120,0

3.500.000

84.000.000

49

LK04:03

120,0

3.500.000

84.000.000

50

LK04:04

120,0

3.500.000

84.000.000

51

LK04:05

120,0

3.500.000

84.000.000

52

LK04:06

120,0

3.500.000

84.000.000

53

LK04:07

120,0

3.500.000

84.000.000

54

LK04:08

120,0

3.500.000

84.000.000

55

LK04:09

120,0

3.500.000

84.000.000

56

LK04:10

120,0

3.500.000

84.000.000

57

LK04:11

120,0

3.500.000

84.000.000

58

LK04:12

120,0

3.500.000

84.000.000

59

LK04:13

120,0

3.500.000

84.000.000

60

LK04:14

120,0

3.500.000

84.000.000

61

LK04:15

120,0

3.500.000

84.000.000

62

LK04:16

120,0

3.500.000

84.000.000

63

LK04:17

120,0

3.500.000

84.000.000

64

LK04:18

150,5

4.300.000

129.430.000

65

LK05:01

220,0

4.100.000

180.400.000

66

LK05:02

120,0

3.500.000

84.000.000

67

LK05:03

120,0

3.500.000

84.000.000

68

LK05:04

120,0

3.500.000

84.000.000

69

LK05:05

120,0

3.500.000

84.000.000

70

LK05:06

120,0

3.500.000

84.000.000

71

LK05:07

120,0

3.500.000

84.000.000

72

LK05:08

120,0

3.500.000

84.000.000

73

LK05:09

120,0

3.500.000

84.000.000

74

LK05:10

120,0

3.500.000

84.000.000

75

LK06:01

215,5

4.300.000

185.330.000

76

LK06:02

120,0

3.500.000

84.000.000

77

LK06:03

120,0

3.500.000

84.000.000

78

LK06:04

120,0

3.500.000

84.000.000

79

LK06:05

120,0

3.500.000

84.000.000

80

LK06:06

120,0

3.500.000

84.000.000

81

LK06:07

120,0

3.500.000

84.000.000

82

LK06:08

120,0

3.500.000

84.000.000

83

LK06:09

120,0

3.500.000

84.000.000

84

LK06:10

120,0

3.500.000

84.000.000

 

Tổng

10.764,0

 

 

 

Khách hàng tự xem tài sản đấu giá theo niêm yết tại trụ sở UBND xã Lạc Vân, huyện Nho Quan và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh từ ngày 20/6 đến 8/7.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 20/6 đến 16h ngày 8/7 tại trụ sở UBND xã Lạc Vân, huyện Nho Quan và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 20/6 đến 16h ngày 8/7 tại trụ sở UBND xã Lạc Vân, huyện Nho Quan và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 8/7 đến 12h ngày 10/7 vào tài khoản của Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.

Buổi đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 11/7 tại hội trường UBND xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa ba vòng trả giá) theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: UBND xã Lạc Vân, huyện Nho Quan; Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ số 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, điện thoại 02293.882.885. Website daugiatuanlinh.vn.

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.