Ninh Bình đấu giá 97 thửa đất ở tại huyện Yên Mô, khởi điểm từ 6,5 triệu đồng/m2

97 thửa đất ở tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, có diện tích từ 108 đến 334 m2/thửa đất.

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Yên Mô.

Cụ thể là quyền sử dụng 97 thửa đất (lô đất) cho nhân dân làm nhà ở tại khu sau chợ xóm Trung Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô. Các thửa đất có diện tích từ 108 đến 334 m2/thửa đất với giá khởi điểm từ 6,5 đến 10 triệu đồng/m2.

 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện Tích (m2)

Giá Khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng)

1

LK1- 10

139,5

       10.000.000  

          279.000.000  

2

LK1 -15

139,5

       10.000.000  

          279.000.000  

3

LK2 -10

139,5

       10.000.000  

          279.000.000  

4

LK2 -15

139,5

       10.000.000  

          279.000.000  

5

LK3 -10

139,5

       10.000.000  

          279.000.000  

6

LK3 -15

139,5

       10.000.000  

          279.000.000  

7

LK1-11

108

         9.000.000  

          194.400.000  

8

LK1-12

108

         9.000.000  

          194.400.000  

9

LK1-13

108

         9.000.000  

          194.400.000  

10

LK1-14

108

         9.000.000  

          194.400.000  

11

LK2-11

108

         9.000.000  

          194.400.000  

12

LK2-12

108

         9.000.000  

          194.400.000  

13

LK2-13

108

         9.000.000  

          194.400.000  

14

LK2-14

108

         9.000.000  

          194.400.000  

15

LK3-11

108

         9.000.000  

          194.400.000  

16

LK3-12

108

         9.000.000  

          194.400.000  

17

LK3-13

108

         9.000.000  

          194.400.000  

18

LK3-14

108

         9.000.000  

          194.400.000  

19

LK1-24

121,5

         8.000.000  

          194.400.000  

20

LK2-1

121,5

         8.000.000  

          194.400.000  

21

LK2-24

121,5

         8.000.000  

          194.400.000  

22

LK3-1

121,5

         8.000.000  

          194.400.000  

23

LK3-24

121,5

         8.000.000  

          194.400.000  

24

LK1-2

108

         7.000.000  

          151.200.000  

25

LK1-5

108

         7.000.000  

          151.200.000  

26

LK1-7

108

         7.000.000  

          151.200.000  

27

LK1-8

108

         7.000.000  

          151.200.000  

28

LK1-16

108

         7.000.000  

          151.200.000  

29

LK1-17

108

         7.000.000  

          151.200.000  

30

LK1-18

108

         7.000.000  

          151.200.000  

31

LK1-19

108

         7.000.000  

          151.200.000  

32

LK1-20

108

         7.000.000  

          151.200.000  

33

LK1-21

108

         7.000.000  

          151.200.000  

34

LK1-22

108

         7.000.000  

          151.200.000  

35

LK1-23

108

         7.000.000  

          151.200.000  

36

LK2-2

108

         7.000.000  

          151.200.000  

37

LK2-3

108

         7.000.000  

          151.200.000  

38

LK2-4

108

         7.000.000  

          151.200.000  

39

LK2-5

108

         7.000.000  

          151.200.000  

40

LK2-6

108

         7.000.000  

          151.200.000  

41

LK2-7

108

         7.000.000  

          151.200.000  

42

LK2-8

108

         7.000.000  

          151.200.000  

43

LK2-9

108

         7.000.000  

          151.200.000  

44

LK2-16

108

         7.000.000  

          151.200.000  

45

LK2-17

108

         7.000.000  

          151.200.000  

46

LK2-18

108

         7.000.000  

          151.200.000  

47

LK2-19

108

         7.000.000  

          151.200.000  

48

LK2-20

108

         7.000.000  

          151.200.000  

49

LK2-21

108

         7.000.000  

          151.200.000  

50

LK2-22

108

         7.000.000  

          151.200.000  

51

LK2-23

108

         7.000.000  

          151.200.000  

52

LK3-2

108

         7.000.000  

          151.200.000  

53

LK3-3

108

         7.000.000  

          151.200.000  

54

LK3-4

108

         7.000.000  

          151.200.000  

55

LK3-5

108

         7.000.000  

          151.200.000  

56

LK3-6

108

         7.000.000  

          151.200.000  

57

LK3-7

108

         7.000.000  

          151.200.000  

58

LK3-8

108

         7.000.000  

          151.200.000  

59

LK3-9

108

         7.000.000  

          151.200.000  

60

LK3-16

108

         7.000.000  

          151.200.000  

61

LK3-17

108

         7.000.000  

          151.200.000  

62

LK3-18

108

         7.000.000  

          151.200.000  

63

LK3-19

108

         7.000.000  

          151.200.000  

64

LK3-20

108

         7.000.000  

          151.200.000  

65

LK3-21

108

         7.000.000  

          151.200.000  

66

LK3-22

108

         7.000.000  

          151.200.000  

67

LK3-23

108

         7.000.000  

          151.200.000  

68

BT1-1

258

         6.500.000  

          335.400.000  

69

BT1-2

228,7

         6.500.000  

          297.310.000  

70

BT1-3

233,5

         6.500.000  

          303.550.000  

71

BT1-4

238,2

         6.500.000  

          309.660.000  

72

BT1-5

242,9

         6.500.000  

          315.770.000  

73

BT1-6

228,4

         6.500.000  

          296.920.000  

74

BT1-7

232,5

         6.500.000  

          302.250.000  

75

BT1-8

236,5

         6.500.000  

          307.450.000  

76

BT1-9

240,5

         6.500.000  

          312.650.000  

77

BT1-10

244,6

         6.500.000  

          317.980.000  

78

BT1-11

269,5

         6.500.000  

          350.350.000  

79

BT1-12

274,2

         6.500.000  

          356.460.000  

80

BT1-13

279

         6.500.000  

          362.700.000  

81

BT1-14

283,7

         6.500.000  

          368.810.000  

82

BT1-15

288,4

         6.500.000  

          374.920.000  

83

BT1-16

293,1

         6.500.000  

          381.030.000  

84

BT1-17

297,9

         6.500.000  

          387.270.000  

85

BT1-18

334,5

         6.500.000  

          434.850.000  

86

BT2-1

271

         6.500.000  

          352.300.000  

87

BT2-2

228

         6.500.000  

          296.400.000  

88

BT2-3

228

         6.500.000  

          296.400.000  

89

BT2-4

228

         6.500.000  

          296.400.000  

90

BT2-5

228

         6.500.000  

          296.400.000  

91

BT2-6

271

         6.500.000  

          352.300.000  

92

BT2-7

271

         6.500.000  

          352.300.000  

93

BT2-8

228

         6.500.000  

          296.400.000  

94

BT2-9

228

         6.500.000  

          296.400.000  

95

BT2-10

228

         6.500.000   

          296.400.000  

96

BT2-11

228

         6.500.000  

          296.400.000  

97

BT2-12

271

         6.500.000  

          352.300.000  

 

Tổng

15.104,6

 

 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/một hồ sơ. 

Về thời gian xem tài sản, khách hàng tự xem tài sản đấu giá trên cơ sở hồ sơ đấu giá được niêm yết tại trụ sở UBND xã Yên Nhân, huyện Yên Mô và trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh từ ngày 25/1 đến hết ngày 20/2.

Ngoài ra, Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh phối hợp với người có tài sản tổ chức xem tài sản tại thực địa vào hai ngày 30/1 và ngày 31/1, khách hàng có nhu cầu đăng ký trực tiếp với Công ty để được bố trí xem tài sản. 

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 25/1 đến hết ngày 20/2 tại trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh; trụ sở UBND xã Yên Nhân, huyện Yên Mô.

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 25/1 đến hết ngày 20/2 tại trụ sở UBND xã Yên Nhân, huyện Yên Mô. 

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 20/2 đến trước 16h ngày 22/2 vào tài khoản của Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh.

Thời gian, địa điểm công bố giá vào 8h ngày 23/2 tại hội trường UBND xã Yên Nhân.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: UBND xã Yên Nhân, huyện Yên Mô và Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 02293.882.885.

chọn