Ninh Bình được qui hoạch trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ của cả nước

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu lập qui hoạch nhằm xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước.
Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ của cả nước - Ảnh 1.

Ninh Bình sẽ được qui hoạch thành trung tâm du lịch - dịch vụ của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Ninh Bình thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập qui hoạch bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên là 1.386,79 km2.

Mục tiêu lập qui hoạch nhằm xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước; phát triển công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với vùng Thủ đô Hà Nội, vùng duyên hải Bắc Bộ,...

Tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển về du lịch - dịch vụ chất lượng cao, có nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh và là tỉnh phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo,...

Nội dung qui hoạch tỉnh Ninh Bình thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột chính là du lịch, thương mại, dịch vụ; công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, tiên tiến; xây dựng đô thị, phát triển nông thôn và kinh doanh bất động sản; nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ.

Bên cạnh đó, qui hoạch phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành, các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Bình căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Qui hoạch tỉnh Ninh Bình thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Qui hoạch và các qui định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật.

chọn