Ninh Thuận sẽ phát triển ba hành lang kinh tế bám theo các trục giao thông lớn

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ tổ chức phát triển theo 4 vùng lãnh thổ, ba vùng động lực và ba hành lang kinh tế.

Ninh Thuận hiện nay. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, về phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, tỉnh này tổ chức theo 4 vùng lãnh thổ, ba vùng động lực và ba hành lang kinh tế.

4 vùng lãnh thổ gồm vùng trung tâm (TP Phan Rang - Tháp Chàm và phụ cận), vùng phía bắc (huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải), vùng phía tây (huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái) và vùng phía nam (huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam).

Ba vùng động lực phát triển là vùng đô thị động lực Phan Rang - Tháp Chàm, bao gồm không gian TP Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước.

Đây là vùng phát triển tổng hợp đa ngành với đô thị Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm vùng, các đô thị vệ tinh phụ trợ có các chức năng riêng biệt gồm Lợi Hải (công nghiệp); Thanh Hải (du lịch); Phước Dân (thương mại dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề).

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam bao gồm không gian huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước. Đây là vùng phát triển công nghiệp – cảng biển - năng lượng, thương mại dịch vụ và du lịch.

Trong đó, đô thị Phước Nam là trung tâm vùng; các đô thị phụ trợ với chức năng riêng biệt gồm Cà Ná (công nghiệp - cảng biển); Sơn Hải (du lịch - dịch vụ).

Vùng phát triển phía tây bao gồm không gian huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái. Đây là vùng phát triển thương mại dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng và du lịch.

Trong đó, trung tâm vùng phát triển phía tây là đô thị Tân Sơn, các đô thị phụ trợ với các chức năng riêng biệt gồm Lâm Sơn (thương mại dịch vụ và năng lượng) và Phước Đại (thương mại dịch vụ, đào tạo và điều phối năng lượng).

Ba hành lang kinh tế bao gồm hành lang phát triển đa dạng, bám dọc theo các trục tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo đi qua tỉnh.

Đây là hành lang có tiềm năng phát triển quan trọng và đa dạng nhất, kết nối hệ thống đô thị, công nghiệp, cảng biển của tỉnh Ninh Thuận. 

Hành lang phát triển sinh thái bám dọc theo trục Đông - Tây, quốc lộ 27, 27B và không gian sinh thái dọc sông Dinh, vườn quốc gia Phước Bình kết nối phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cụm công nghiệp phụ trợ, sản xuất nông nghiệp, năng lượng và du lịch trải nghiệm, trung tâm điều phối năng lượng thủy điện tích năng Bác Ái, năng lượng tái tạo.

Hành lang phát triển ven biển bám dọc theo tuyến đường ven biển (TL701, 702) từ Bắc - Nam và khu vực vùng bờ, là khu vực có mật độ thấp, phát triển du lịch là chủ đạo gắn với khu dự trữ sinh quyển thế giới vườn quốc gia Núi Chúa.

Cùng với đó, hành lang này sẽ phát triển sản phẩm du lịch khác biệt gắn với 6 đô thị ven biển (Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang - Tháp Chàm, Sơn Hải, Cà Ná) và các khu đô thị du lịch, khu chức năng ven biển được cụ thể hóa trong quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.