Novaland muốn phát hành thêm 2,9 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 48.000 tỷ đồng

Novaland vừa công bố các phương án phát hành thêm hơn 2,9 tỷ cổ phiếu, huy động tối thiểu 29.000 tỷ đồng. Trong trường hợp các phương án tăng vốn được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ lên gần 48.700 tỷ đồng.

Phát hành thêm hơn 2,9 tỷ cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng lên xấp xỉ 48.700 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các phương án phát hành thêm cổ phiếu. Thời gian xin ý kiến đến hết ngày 21/3/2023.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian chào bán đến hết năm 2024.

Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt sẽ là người được quyền mua ESOP. 

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Số tiền hơn 9.750 tỷ đồng thu được, Novaland dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp Nhà nước và bổ sung vốn lưu động.

Đối với lô cổ phiếu trên, việc chuyển nhượng sẽ bị hạn chế 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cùng với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp, Novaland cũng dự kiến phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Số tiền thu được tối thiểu là 19.501 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trong trường hợp các phương án tăng vốn được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ mức 19.500 tỷ đồng lên gần 48.700 tỷ đồng. 

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua bán, hoán đổi tài sản

Ngoài các phương án phát hành trên, Novaland sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu, những người đã nộp đơn từ nhiệm trước đó, đồng thời thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021– 2026.

Cùng với đó, HĐQT cũng trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa). Đồng thời, giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của công ty để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Cổ đông cũng sẽ được lấy ý kiến về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện.

Theo thông tin từ Chứng khoán SSI, mới đây, Novaland đã có buổi trao đổi với những trái chủ sở hữu một số trái phiếu đang đến hạn của Novaland, trong cuộc họp này, Novaland đã đưa ra đề xuất chuyển đổi các trái phiếu này thành suất đầu tư tại dự án Novaworld Phan Thiết.

Bên cạnh đó, Novaland cũng đưa ra phương án chia nhỏ suất đầu tư cho các trái chủ nhỏ lẻ, tức là, với các trái chủ có dư nợ đủ để chuyển đổi thành 1 căn bất động sản thì sẽ sở hữu luôn căn đó, còn những trái chủ nhỏ hơn thì sẽ phải chuyển đổi thành nhiều suất tương ứng.

chọn
KĐT gần 10.000 tỷ ở TP Phủ Lý về tay doanh nghiệp liên quan Tasco, có thể triển khai trong năm nay
Mặt Trời Hà Nam vừa qua đã được chấp thuận là nhà đầu tư của Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý. Tổng Giám đốc doanh nghiệp - ông Trịnh Xuân Nam hiện đang đứng tên tại 4 công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ.