Phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm Tây Nguyên với ngành dịch vụ làm chủ đạo

Chương trình phấn đấu do Chính phủ ban hành đến năm 2025, TP Buôn Ma Thuột sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 11%/năm. Trong đó, ngành dịch vụ chiếm 62%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 30% trong cơ cấu kinh tế của thành phố.
Đến 2025: TP Buôn Ma Thuột phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 11%/năm  - Ảnh 1.

Đến năm 2025, TP Buôn Ma Thuột phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 11%/năm. (Ảnh: My Guide Vietnam).

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát triển TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và tính bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cả ba mặt: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Đặc biệt, thành phố phải tập trung phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, phát triển du lịch dịch vụ sinh thái mang bản sắc riêng vùng Tây Nguyên. Đồng thời chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ.

Theo Nghị quyết, chương trình phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, TP Buôn Ma Thuột có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của thành phố chiếm 62% đối với ngành dịch vụ, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 30%. 

Để đạt được các mục tiêu trên trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo cần chú trọng 10 nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đưa ra, bao gồm việc tăng cường thu hút nguồn lực, triển khai các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm. 

Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư gắn với phát triển các thành phần kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đó, nhiệm vụ đưa TP Buôn Ma Thuột trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh việc phát triển nội tỉnh, thành phố cũng cần chủ động phát triển quan hệ liên kết, trao đổi, hợp tác các mối quan hệ ngoại tỉnh: khu vực tam giác vàng, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

chọn