Phí chuyển tiền liên ngân hàng sẽ tiếp tục giảm 50% đến 30/6/2021

Đến hết ngày 30/6/2021, biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN (dự thảo Thông tư) sẽ tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Theo báo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, NHNN đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-NHNN ngày 31/3/2020 điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 04/2020/TT-NHNN, NHNN chỉ điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

Theo đó, từ 1/1/2021, mức thu phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ trở về như trước đây, không còn giảm nữa.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Do đó, để tiếp tục chính sách hỗ trợ nền kinh tế, tránh xáo trộn do mức thu phí tăng trở lại trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, NHNN xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN (dự thảo Thông tư) giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đến hết ngày 30/6/2021.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư bổ sung Điều 1a tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN như sau: Giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.