Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, kiên quyết thu hồi 'dự án treo', 'quy hoạch treo'

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, kiên quyết thu hồi, khắc phục dự án chậm tiến độ, quy hoạch treo và xử lý các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại đối với Nhà nước, nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngày 13/7, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về vấn đề triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường, phối hợp đồng bộ.

Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng. Bao gồm: sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đặc biệt đối với các quy định về lập, thẩm định quy hoạch xây dựng.

Các bộ cần tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra năng lực của chủ đầu tư; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan tư vấn đối với chất lượng quy hoạch; hoàn thiện thể chế về thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 82/2019 của Quốc hội, phối hợp với địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 1/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông, cần xây dựng các cơ chế chính sách thu hút và đa dạng hóa hình thức đầu tư (xã hội hóa).

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý thực hiện quy hoạch tại các địa phương, nhằm kịp thời thu hồi các dự án chậm tiến độ, xử lý các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại đối với Nhà nước, nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

UBND các tỉnh thành thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Đồng thời rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương xây dựng, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. Song song đó, lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị.

Các địa phương cần kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch và tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (21-27/11): Duyệt làm nút giao vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long, chuẩn bị khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
Duyệt làm nút giao đường vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long; khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu vào tháng 4/2023; 156.000 tỷ đồng làm 5 cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.