Phú Thọ đấu giá thêm ba khu đất tại TP Việt Trì, tổng giá khởi điểm hơn 350 triệu đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ vừa có thông báo lần hai về việc đấu giá ba quyền sử dụng đất tại xã Thanh Đình, TP Việt Trì.

Đơn vị tổ chức đấu giá là công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, địa chỉ tầng 2, tòa nhà LTA, số nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể tài sản đấu giá là ba quyền sử dụng đất tại thửa đất số 526, 527, 528 tại tờ bản đồ số 35, khu 14, xã Thanh Đình, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Diện tích mỗi thửa đất là 132 m2. 

Tổng giá khởi điểm ba thửa đất trên là 356,4 triệu đồng. Tiền đặt trước là 70 triệu đồng, thời hạn nộp từ ngày 4/5 đến ngày 6/5, hình thức chuyển khoản. 

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản trong hai ngày 26/4 và 27/4. 

Thời gian mua hồ sơ và đăng kí tham gia đấu giá từ ngày 19/4 đến ngày 4/5 tại công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, trong giờ hành chính.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào 9h ngày 7/5 tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên, bước giá 5 triệu đồng/bước. chọn