Đấu giá 6 ô đất tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, giá khởi điểm 12 - 16 triệu đồng/m2

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ sẽ công khai đấu giá 6 ô đất tại hai phường Gia Cẩm và Bến Gót, TP Việt Trì vào ngày 8/5 tới đây.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 6 ô đất ở và tài sản gắn liền với đất tại phường Gia Cẩm và phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Trong 6 ô đất đấu giá có 5 ô đất tại phường Bến Gót và một ô đất tại phường Gia Cẩm. Các ô đất đấu giá có diện tích từ 239,8 m2 đến 1.022,9 m2. Giá khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2 đến 16 triệu đồng/m2. 

Tiền đặt trước từ 600 triệu đồng đến 16 tỷ đồng/ô. Thời hạn nộp tiền từ ngày 5/5 đến ngày 7/5.

Dưới đây là thông tin chi tiết các ô đất đấu giá: 

Đấu giá 6 ô đất tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tổng giá khởi điểm hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Người tham gia đấu giá có thể liên hệ với công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai hoặc trung tâm Phát triển quỹ đất để xem tài sản vào hai ngày 28/4 và ngày 29/4. 

Thời gian nộp hồ sơ và đăng kí tham gia đấu giá từ ngày 13/4 đến 5/5 tại trung tâm Phát triển quỹ đất và chi nhánh công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai.

Buổi đấu giá sẽ diễn ta vào 8h30 ngày 8/5 tại hội trường A1 trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên. 

chọn