Phú Thọ: Hai khu công nghiệp rộng 750 ha được bổ sung vào qui hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung 2 KCN Hạ Hòa và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
Hai khu công nghiệp rộng 750 ha tại Phú Thọ được bổ sung vào qui hoạch - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ. (Ảnh: thixaphutho.net)

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa các KCN Hạ Hòa (diện tích 400 ha) tại các xã Xuân Áng, Lâm Lợi và Quân Khê, huyện Hạ Hòa và KCN Tam Nông (diện tích 350 ha) tại các xã Văn Lương, Thanh Uyên, Cổ Tiết và Tam Cường, huyện Tam Nông ra khỏi Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Đồng thời, bổ sung 2 KCN mới vào qui hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020 bao gồm: KCN Hạ Hòa với diện tích 400 ha tại các xã Xuân Áng và xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; KCN Tam Nông với diện tích 350 ha tại xã Tứ Mỹ, xã Cổ Tiết và xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các KCN khác nằm trong qui hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2501 ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về qui mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung qui hoạch các KCN đảm bảo việc điều chỉnh.

Đồng thời, bổ sung qui hoạch KCN phù hợp với qui hoạch và qui định của pháp luật hiện hành, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện qui hoạch.

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.