Phú Yên giao các địa phương làm chủ đầu tư tiểu dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng mức đầu tư 14.802 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Phú Yên hơn 458 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Yên vừa giao chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú cho UBND thị xã Sông Cầu và UBND huyện Tuy An.

Chính quyền các địa phương này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phù hợp theo khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Dự án cao tốc thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến khoảng 61,7 km, không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông.

Tuyến bắt đầu tại Km0 + 200 thuộc phường Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; khớp nối với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, tuyến đi song song và cách quốc lộ 1 khoảng 0,5 - 6,5 km (từ nút giao với quốc lộ 19 tại Km22+400 - lý trình quốc lộ 19), tuyến đi về phía đông nam theo hướng đi ra quốc lộ 1 đi qua khe núi Chà và núi Sơn Triệu sang địa phận xã Phước An, huyện Tuy Phước.

Tuyến tiếp tục đi theo hướng đông nam sang địa phận xã Phước Thành, giao cắt với quốc lộ 19C tại Km4+900 (lý trình quốc lộ 19C), tuyến vượt qua sông Hà Thanh tại khu vực Cảnh An.

Sau đó tuyến đi vào eo núi Hòn Chà trước khi cắt qua đường tỉnh ĐT.638. Tại Km19+200 (lý trình cao tốc) tuyến bắt đầu đi trùng với quốc lộ 1A và đấu nối vào dự án hầm Cù Mông sang địa phận tỉnh Phú Yên.

Sau khi đi qua hầm Cù Mông, tuyến đi theo hướng nam qua địa phận xã Xuân Lộc, Xuân Bình. Tuyến đi qua khu vực phía đông hồ Xuân Bình, sau đó đi theo hướng tây nam bám theo phía tây hồ quy hoạch (hồ Xuân Lâm). Sau khi qua hồ Xuân Lâm tuyến giao với đường tỉnh ĐT.644 tại khoảng Km43+450, tuyến tiếp tục đi theo hướng đông nam, bám sườn núi Con Quan (qua địa phận xã Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2) và cắt qua núi Côn Lôn.

Tuyến đi theo hướng đông nam (qua địa phận xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và tiếp tục vượt sông Kỳ Lộ, giao cắt với ĐT.641 và đường sắt Bắc - Nam (tại khoảng Km65+040) và kết nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong tại Km66+965,91 thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Vận tốc thiết kế tuyến đường giai đoạn hoàn chỉnh là 120 km/h, đầu tư 4 cầu, 4 nút giao với các quốc lộ 1A, 19C và đường tỉnh ĐT.644.

Dự án này có tổng mức đầu tư 14.802 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Phú Yên hơn 458 tỷ đồng.

chọn
Lợi nhuận quý II của Nhà Đà Nẵng giảm 87%, chi gần 61 tỷ gom cổ phiếu NVL
Quý II, phần lớn doanh thu của Nhà Đà Nẵng đến từ đầu tư chứng khoán. Trong quý, doanh nghiệp chi gần 61 tỷ đồng để mua cổ phiếu NVL, tham chiếu giá đóng cửa ngày 28/6, Nhà Đà Nẵng lỗ 15 tỷ đồng với mã cổ phiếu này.