Quảng Bình tiếp tục triển khai 27 dự án nhà ở, tăng hơn 740.000 m2 sàn năm 2023

Năm 2023, Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai gồm 27 dự án, dự kiến dành khoảng 2.664,1 ha diện tích đất để phát triển nhà ở.

Tăng thêm 743.550 m² sàn nhà ở trong năm 2023

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, năm 2023, Quảng Bình phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,3 m²/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 34,2 m²/người; khu vực nông thôn đạt 26,5 m²/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm năm 2023 là 743.550 m2 sàn.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 96,46%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 3,53% tổng số nhà ở.

Về phương án phát triển các loại hình nhà ở, tỉnh kế hoạch phát triển 66.800 m2 sàn nhà ở thương mại; 5.750 m2 sàn nhà ở xã hội; 671.000 m2 sàn nhà ở do hộ gia đình cá nhân tự xây dựng.

Diện tích đất phát triển nhà ở dự kiến khoảng 2.664,1 ha, bao gồm 1.894,2 ha diện tích đất phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, 23,06 ha diện tích đất phát triển nhà ở xã hội, 656,9 ha diện tích đất phát triển dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở (khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, phát triển quỹ đất... ), và khoảng 90 ha diện tích đất phát triển nhà ở do người dân tự xây dựng (trên diện tích đất đã thuộc sở hữu riêng).

Về vốn, vốn phát triển nhà ở năm 2023 là khoảng 5.452 tỷ đồng, gồm khoảng 582 tỷ đồng phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khoảng 2.866 tỷ đồng phát triển nhà ở đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở, và khoảng 2.004 tỷ đồng phát triển nhà ở riêng lẻ của người dân.

Tiếp tục triển khai 27 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị 

Cũng theo kế hoạch, về các dự án triển khai thực hiện, tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai gồm 27 dự án. Trong đó, TP Đồng Hới có 18 dự án với quy mô 237,9 ha; huyện Lệ Thuỷ hai dự án, 16,2 ha; huyện Quảng Ninh 4 dự án, 33,9 ha; huyện Bố Trạch một dự án, 8 ha; huyện Quảng Trạch hai dự án, 56,6 ha.

Một số dự án lớn như khu đô thị mới Phủ Hải (42 ha), khu đô thị Nam Cầu Dài (40,3 ha), khu đô thị Bảo Ninh Xanh (25,9 ha) tại TP Đồng Hới; dự án khu nhà ở thương mại phía Đông ngoài trung tâm hành chính huyện lỵ mới (40,4 ha) tại huyện Quảng Trạch;...

chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí