Quảng Bình đã bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Tỉnh Quảng Bình cho biết, đến ngày 21/11, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích  mặt bằng các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Theo thông tin từ Báo Chính Phủ, ngày 22/11, tỉnh Quảng Bình đã họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình nhằm rà soát lại tiến độ triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình bao gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 127 km; tổng mức đầu tư trên 24.282 tỷ đồng, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 8 nút giao. 

Tính đến ngày 21/11, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành công tác trích đo hiện trường đạt 100%; Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) các địa phương cũng đã kiểm đếm tài sản trên đất phạm vi 126,5 km/127 km (đạt 99,44%). 

Đến ngày 21/11, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ bản bàn giao đủ 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến công tác bồi thường GPMB; đề nghị sớm cho chủ trương về xử lý thu hồi đất thực hiện các khu tái định cư tại các vị trí chưa phù hợp; quản lý, sử dụng đối với phần đất ở còn lại không thu hồi mà nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc; mức hỗ trợ diện tích đất vườn liền kề đất ở.

Để tháo gỡ những vướng mắc đang gặp và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, lãnh đạo tỉnh đề nghị các Ban Quản lý dự án (Bộ GTVT) tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và trình cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, làm cơ sở bàn giao mặt bằng theo tiến độ; chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận mặt bằng sạch để triển khai các công việc tiếp theo. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tiến hành chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các gói thầu xây lắp. 

Khẩn trương lập, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật; rà soát số liệu báo cáo đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các loại rừng gửi Sở NN&PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị khẩn trương hoàn thành việc lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 đúng tiến độ; lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án các khu tái định cư.

chọn
Novaland có gần 96.500 tỷ đồng các khoản phải thu, tiền trả trước tại các dự án BĐS tăng 92% so với đầu kỳ
Tại thời điểm cuối năm 2022, Novaland có gần 15.963 tỷ đồng khoản trả trước của khách hàng mua BĐS tại các dự án và gần 96.493 tỷ đồng các khoản phải thu, phần lớn là tiền chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.