Quảng Ngãi chưa cho bán dự án khu dân cư của Công ty Hà Mỹ - Á

Dự án Khu dân cư du lịch suối khoáng nóng Nghĩa Thuận (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà – Mỹ Á làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để bán.

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã kí công văn gửi UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh khu dân cư Hà - Mỹ Á, xã Nghĩa Thuận chưa hoàn thành các thủ tục pháp lí nhưng đã đổ đất, cát, san lấp mặt bằng và công khai giá bán theo lô.

Theo công văn, dự án khu dân cư du lịch suối khoáng nóng Nghĩa Thuận tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà – Mỹ Á làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, với qui mô 7,19ha, bao gồm đất ở 3,96ha, đất dịch vụ 0,37ha.

Đến nay dự án khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, nhà đầu tư đang cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lí như: phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500; phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường của dự án; thủ tục thông báo thu hồi đất; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công dự án và đang triển khai các nội dung khác liên quan để triển khai thực hiện dự án.

Về việc đang có thông tin công khai giá bán theo lô, theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án khu dân cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, nên nhà đầu tư tự tính toán, xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án theo qui định.

Tuy nhiên, dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận đến nay chưa đầu tư hoàn thành hạ tầng kĩ thuật theo qui hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, chưa đảm bảo đủ điều kiện để được UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo qui định.

Do đó, Sở Xây dựng đã yêu cầu nhà đầu tư không được thực hiện huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các trang mạng xã hội facebook, trang tin bất động sản vẫn có nhiều thông tin rao bán dự án trên với giá bán từ 600 triệu đồng/lô.

Dự án được giới thiệu có tổng mức đầu tư dự kiến 73,2 tỉ đồng.

chọn