Quảng Ngãi ra chỉ đạo khẩn về 23 khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng 23 khu tái định cư với khoảng 2.108 lô đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn, tổng diện tích dự kiến trên 120 ha.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi có chỉ đạo khẩn cho các cấp, ngành về việc đầu tư xây dựng 23 khu tái định cư liên quan đến dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Khu tái định cư, tổ chức thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các Khu tái định cư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và lập đánh giá tác động môi trường cho tiểu dự án, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, thực hiện theo đúng các quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và nguồn nước sau khi xử lý phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường để xả vào nguồn tiếp nhận.
 
Về giải pháp thiết kế, công nghệ xử lý nước thải, tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ban giao thông tỉnh thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thời gian hoàn thành trước ngày 29/7.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường (nơi có địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư) chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các khu tái định cư.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền cập nhật và bổ sung diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện 23 khu tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa của dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 22/7.
 
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60 km đi qua các huyện Tư Nghĩa (4,7 km), Nghĩa Hành (17,34 km), Mộ Đức (10,81 km) và thị xã Đức Phổ (27,45 km), có khoảng 1.029 hộ dân di dời tái định cư.
 
Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng 23 khu tái định cư với khoảng 2.108 lô để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, tổng diện tích quy hoạch dự kiến trên 120 ha.
chọn
Số phận dự án Hồ Tràm 225 ha sau khi LDG thoái vốn
Năm 2020, LDG từng mua lại Công ty Thuỷ sản Bình Minh để dành quyền phát triển Khu du lịch sinh thái Bình Minh, tổng vốn dự kiến gần 12.000 tỷ đồng và đến cuối năm 2022, LDG rút khỏi dự án này. Hiện dự án đã về tay chủ mới, kế hoạch từ nay đến tháng 9 sẽ khởi công xây dựng.