Quảng Ninh đấu giá 45 ô đất tại Đầm Hà, khởi điểm hơn 60 tỷ đồng

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh sẽ tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng 45 ô đất tại thị trấn Đầm Hà vào ngày 1/7 tới đây.

Mỗi ô có diện tích từ 72,5 m2 đến 100,1 m2, giá khởi điểm từ 15,4 triệu đồng đến 18,56 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 60 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 222 triệu đồng đến 323 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

 Các lô đất sắp đấu giá tại thị trấn Đầm Hà.

Xem tài sản từ ngày 15/6 đến ngày 17/6 tại các ô đất đấu giá.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 14/6 đến ngày 28/6 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; từ ngày 27/6 đến ngày 28/6 tại Hội trường UBND thị trấn Đầm Hà.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước qua tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày 28/6, ngày 29/6 và đến 11h30 ngày 30/6.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h30 ngày 1/7 tại trụ sở UBND thị trấn Đầm Hà.

Chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Điện thoại 0203.2200.266 hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà.

chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.