Quảng Ninh mong sớm nhận được đồng thuận từ các bộ, ngành về việc điều chỉnh qui hoạch Khu kinh tế Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan của tỉnh nhằm sớm đạt được kết quả về việc điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản giao thủ trưởng các sở, Trưởng ban Ban Quản lí Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn về việc bám sát các bộ, ngành trong việc thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh qui hoạch Khu kinh tế Vân Đồn.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 26/7 UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Để sớm nhận được sự đồng thuận từ các bộ, ngành, trung ương để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đồ án, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Trưởng ban Ban quản lí Khu kinh tế là đầu mối, chủ trì, phối hợp Giám đốc sở Xây dựng và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan của tỉnh bám sát Bộ Xây dựng, các bộ, ngành quản lí thuộc ngành mình và cán bộ của Bộ, ngành trực tiếp xử lí hồ sơ trong quá trình Bộ Xây dựng chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương sớm đạt được kết quả.

van don-98194

Một góc huyện đảo Vân Đồn (Ảnh: VnEconomy).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập qui hoạch khoảng 2.171 km2 bao gồm diện tích tự nhiên của Vân Đồn, trong đó có diện tích đất tự nhiên và diện tích vùng biển. Dự báo qui mô dân số đến năm 2030 khoảng 140.000 - 200.000 người, đến năm 240.000 khoảng 300.000 - 500.000 người.

Dự báo phát triển khách du lịch đến 2030 đạt 2,5 triệu lượt khách, 2040 đạt 6 - 9,5 triệu lượt khách.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát nhằm khai thác phát triển tối ưu các quĩ đất, tiềm năng phát triển từng khu vực, đề xuất các khu chức năng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật hợp lí cho khu kinh tế.

chọn