Quảng Ninh phủ kín toàn bộ quy hoạch phân khu thị xã, thành phố trong năm 2021 - 2022

Thực tế, tỉnh cho biết đến nay một số đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện đã 5 năm nhưng chưa kịp rà soát, đánh giá để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, địa phương cho biết đến nay một số đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện đã 5 năm nhưng chưa kịp rà soát, đánh giá để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; một số địa phương chậm hoàn thành quy hoạch các phân khu; một số quy hoạch phân khu đã được phê duyệt trước đây nhưng chậm rà soát, điều chỉnh,...

Tỉnh đề nghị các địa phương cần quan tâm bố trí vốn ngân sách nhà nước cho công tác lập quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung khu kinh tế và các quy hoạch phân khu (trừ các khu chức năng gắn với các dự án cụ thể như khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu dịch vụ,...)

Quảng Ninh phấn đấu phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên địa bàn các thị xã, thành phố trong năm 2021 - 2022; đồng thời đổi mới các phương pháp nghiên cứu quy hoạch; các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu không cụ thể chi tiết hoặc cập nhật nguyên các đồ án quy hoạch chi tiết vào quy hoạch lớp trên.

Quảng Ninh phủ kín toàn quy hoạch phân khu thị xã, thành phố trong năm 2021 - 2022 - Ảnh 1.

Một góc TP Hạ Long. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Trong chỉ thị cũng nêu rõ địa phương cần hạn chế việc nhận tài trợ trong trường hợp lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu không có yêu cầu đặc thù và chỉ sử dụng các đơn vị tư vấn trong nước. Việc tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải xin ý kiến UBND tỉnh và doanh nghiệp tài trợ cần cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng quy hoạch.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Khu kinh tế Vân Đồn cần tổ chức quản lý quy hoạch xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, khu kinh tế ven biển Quảng Yên; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng xã hội (khu nhà ở công nhân, trạm y tế, khu công viên cây xanh,...) cho người lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tỉnh cũng lưu ý việc quản lý phát triển các khu đô thị mới, cải tạo các khu đô thị cũ cần rà soát quỹ đất ở 20% phát triển nhà ở xã hội tại các đồ án quy hoạch của một số dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị theo quy định.

Ngoài ra, UBND địa phương cần bố trí ngân sách từ địa phương để lựa chọn tư vấn có năng lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn; đặc biệt là các địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, được một số nhà đầu tư lớn quan tâm như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Vân Đồn, Quảng Yên, Đông Triều.

Trong đó ưu tiên lập danh mục các đồ án quy hoạch phân khu cần triển khai lập gửi về các Sở trước ngày 20/11 để tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện việc lập quy hoạch.

Tỉnh Quảng Ninh hiện nay có 13 đơn vị hành chính cấp huyện với 13 đô thị hạt nhân, 5 khu kinh tế. Tỷ lệ đô thị trên toàn tỉnh tăng từ 50,3% (năm 2011) đến nay đạt 66,56%; trong khi bình quân cả nước đạt 39,3%.

Hiện nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị/quy hoạch xây dựng vùng huyện toàn tỉnh đạt 100%. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 60%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%. Nhiều đồ án quy hoạch xây dựng thường xuyên được rà soát, điều chỉnh.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.