Quảng Ninh: Quy hoạch tăng tầng cao khu vực đồi Ngân hàng, nhiều lô đất dân cư, công cộng tại Cột 3 sẽ chuyển xây trường học

Quảng Ninh điều chỉnh cục bộ một số chỉ tiêu lô đất tại khu vực đồi Ngân hàng và một phần lô đất khu vực Cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh cục bộ một số chỉ tiêu lô đất tại khu vực đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải và một phần lô đất khu vực Cột 3, phường Hồng Hải thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 1, TP Hạ Long đã được phê duyệt.

Cụ thể, tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 16,067 ha. Trong đó, tại khu vực đồi Ngân hàng, điều chỉnh các lô đất ở mới (tầng cao tối đa 4 - 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa tương đương 60 - 30%) theo hướng gộp thành một lô đất. Ngoài ra, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất như tầng cao tối đa 20 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%, hệ số sử dụng đất tối đa 7,5 lần.

Tại khu vực Cột 3, tỉnh điều chỉnh lô đất trụ sở cơ quan thành lô đất dự trữ. Lô đất hỗn hợp tầng cao tói đa 8 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 6, mật độ xây dựng tối đa 80% thành tầng cao tối đa 15 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 4,5 và mật độ xây dựng giữ nguyên 80%.

Lô đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo; lô đất công cộng đô thị; lô đất hỗn hợp có ở và một phần lô đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo khác; một phần lô đất dân cư hiện trạng thành lô đất Trường THCS (cao tối đa 7 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 2,8 lần và mật độ xây dựng tối đa 40%).

Một lô đất hỗn hợp có ở thành lô đất cây xanh đô thị. Ngoài ra, một lô đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo chuyển thành đất Trường THPT (cao tối đa 7 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 2 lần và mật độ xây dựng tối đa 60%).

Tỉnh Quảng Ninh cho biết lý do điều chỉnh để sắp xếp lại hệ thống giao thông, quỹ đất một số khu vực tại Phân khu 1, đáp ứng nhu cầu của người dân và không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khu vực đồi Ngân hàng (màu đỏ) và khu vực Cột 3 (màu cam), phường Hồng Hải, TP Hạ Long. (Ảnh chụp từ Google Maps).

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.