Quảng Trị giải ngân đầu tư công đạt gần 38% kế hoạch năm

Tính đến ngày 15/9, tổng giá trị giải ngân của tỉnh Quảng Trị là 1.299 tỷ đồng, đạt gần 38% kế hoạch được giao.

 Một góc Quảng Trị hiện nay. (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương về tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành báo cáo cho biết, kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý năm nay được giao đến nay là 3.874 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết 3.826 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Trong đó, kế hoạch được tỉnh giao từ đầu năm là 3.459 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 3.410 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch giao; Kế hoạch được tỉnh giao bổ sung trong năm thực hiện 3 chương trình MTQG là 415 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh liên tục ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc; các dự án khởi công mới và dự ánh đường ven biển có kế hoạch vốn khá lớn nhưng việc hoàn thiện hồ sơ kéo dài.

Cùng với đó là công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB vẫn còn nhiều bất cập gây trở ngại rất lớn đối với hoạt động đầu tư công; giá một số vật liệu xây dựng tăng cao nên các nhà thầu thi công cầm chừng; quy trình, thủ tục thực hiện các dự án ODA phức tạp, phụ thuộc vào nhà tài trợ, mất nhiều thời gian.

Tính đến ngày 15/9, tổng giá trị giải ngân là 1.299 tỷ đồng, đạt gần 38% kế hoạch (nếu tính cả Chương trình MTQG thì tỷ lệ giải ngân đạt 33%), thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong đó, có 13 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của tỉnh; có 52 dự án của 13 sở, ngành và 9 địa phương được giao kế hoạch vốn năm nay có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch, đặc biệt có nhiều dự án chưa giải ngân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất việc rà soát, điều hòa kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện là giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân chung của tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có kế hoạch vốn kéo dài đến nay chưa giải ngân hết khẩn trương hoàn thành thủ tục, sớm giải ngân 100% kế hoạch vốn…

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp cần có giải pháp cụ thể, tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh trường hợp bị điều chỉnh vốn năm nay và sẽ bị xem xét không giao vốn năm sau.

Lãnh đạo cũng giao sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân vốn đầu tư công; các đơn vị không hoàn thành việc giải ngân phải chịu trách nhiệm, bị xem xét không giao vốn năm sau.

chọn