Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt ngày 24/3/2009.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) gồm có hai xã Chà Vàl và La Dêê thuộc huyện Nam Giang, với tổng diện tích tự nhiên 31.060 ha. Phía bắc Khu kinh tế giáp xã Zuôih, huyện Nam Giang; phía đông giáp các xã: Đắc Pring, Bhing, Đắc Pre, huyện Nam Giang; phía tây giáp huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) và xã La Êê, huyện Nam Giang; phía nam giáp huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào).

Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang được quy hoạch trở thành khu kinh tế tổng hợp, cửa ngõ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung kết nối với nam Lào, đông bắc Thái Lan...

 Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Về quy mô dân số và đất xây dựng trong vùng, Quy hoạch dự báo đến năm 2025, dân số trong Khu kinh tế đạt khoảng 15.100 người, trong đó dân số đô thị đạt khoảng 10.300 người; nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị tại Khu kinh tế sẽ đạt khoảng 716 ha; đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn sẽ đạt khoảng 70 ha vào năm 2025.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển không gian. Cụ thể, hướng phát triển của Khu kinh tế gắn liền với tuyến đường 14D, là trục trung tâm nối Khu kinh tế với các đầu mối giao thông khác của khu vực.

Không gian xây dựng Khu kinh tế được chia thành ba tiểu khu chính, bao gồm: Tiểu khu I gắn với khu vực cửa khẩu Nam Giang với diện tích khoảng 30 ha, chức năng chủ yếu là kiểm soát cửa khẩu và thương mại - dịch vụ; tiểu khu II bố trí tại khu vực xã Chà Vàl với quy mô khoảng 630 ha, chức năng chính bao gồm: Khu đô thị, các khu phi thuế quan, khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, hành chính công cộng, các cụm dân cư nông thôn…;

Tiểu khu III bố trí tại khu vực xã La Dêê với diện tích khoảng 56 ha, chức năng chính là trung tâm hành chính công cộng, các khu ở, thương mại dịch vụ, các cụm dân cư nông thôn…; các điểm dân cư nông thôn được phát triển từ các thôn của xã La Dêê dọc theo sông Amó với diện tích khoảng 50 ha và các thôn của xã Chà Vàl quy mô khoảng 20 ha (phần diện tích đất này không thuộc về đất xây dựng đô thị).

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 

   (Ảnh chụp màn hinh). 

 

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Phần 3. TẠI ĐÂY

Phần 4. TẠI ĐÂY

Phần 5. TẠI ĐÂY

Phần 6. TẠI ĐÂY

Phần 7. TẠI ĐÂY

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Phần 3. TẠI ĐÂY

Phần 4. TẠI ĐÂY

Phần 5. TẠI ĐÂY

Phần 6. TẠI ĐÂY

Phần 7. TẠI ĐÂY

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.