Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt ngày 8/2/2007.

Theo đó, phạm vi quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (sau đây gọi là Khu kinh tế) gồm có các xã: Sa loong, Bờ Y, Đắk Sú, Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Kan và thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, với ranh giới như sau: Phía bắc Khu kinh tế giáp huyện Đắk Glei; phía nam giáp huyện Sa Thầy; phía đông giáp huyện Đắk Tô; phía tây giáp Lào và Campuchia.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được quy hoạch trở thành khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

 Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum).

Về quy mô dân số, Quy hoạch dự báo năm 2025, dân số đạt khoảng 293.000 người, trong đó dân số đô thị là khoảng 220.000 người.

Về quy mô sử dụng đất, tổng diện tích đất tự nhiên của Khu kinh tế là 70.438 ha, trong đó, đất phát triển đô thị là khoảng 18.704 ha (đất dân dụng khoảng 4.948 ha); đất xây dựng khu dân cư nông thôn khoảng 3.377 ha; đất phát triển du lịch khoảng 18.836 ha; đất xây dựng sân bay thương mại quốc tế khoảng 700 ha.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển không gian của Khu kinh tế. Cụ thể, từ đô thị trung tâm là thị trấn Plei Kần hiện nay, Khu kinh tế phát triển theo 4 hướng chính như sau: Phía bắc là đô thị Bắc Bờ Y, phát triển dọc quốc lộ 14, đoạn từ thị trấn Plei Kần đi Đà Nẵng đến thôn Nông Nhảy, xã Đắk Dục với diện tích tự nhiên khoảng 3.300 ha;

Phía Nam là đô thị Nam Bờ Y, phát triển dọc quốc lộ 14C, đoạn từ thị trấn Plei Kần đi huyện Sa Thầy đến xã Sa Loong và nông trường 732, diện tích tự nhiên khoảng 1.600 ha; phía tây là đô thị Tây Bờ Y, phát triển dọc Quốc lộ 40, đoạn từ thị trấn Plei Kần về cửa khẩu Bờ Y đến giáp biên giới Lào và Campuchia, diện tích tự nhiên khoảng 1.200 ha; phía đông là đô thị Đông Bờ Y, phát triển dọc theo Quốc lộ 14, đoạn từ thị trấn Plei Kần đi Kon Tum đến giáp sông Pô Kô, diện tích tự nhiên khoảng 2.700 ha.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.