Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt ngày 13/1/2010.

Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) bao gồm các xã Lộc Thái, Lộc Tấn, Lộc Hòa, Lộc Thạnh (tách từ xã Lộc Tấn) và thị trấn Lộc Ninh thuộc huyện Lộc Ninh; có tổng diện tích tự nhiên 28.364 ha với ranh giới như sau: Phía bắc Khu kinh tế giáp biên giới Việt Nam – Campuchia; phía nam giáp các xã Lộc Thành và Lộc Hưng; phía đông giáp các xã Lộc An, Lộc Thuận, Lộc Điền, Lộc Khánh và Lộc Hiệp; phía tây giáp biên giới Việt Nam – Campuchia.

Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư được quy hoạch trở thành khu kinh tế cửa khẩu nhằm phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; là trung tâm thương mại, công nghiệp, du lịch, dịch vụ của tỉnh Bình Phước...

 Trạm Kiểm soát liên hợp quốc tế cửa khẩu Hoa Lư. (Ảnh: Bình Phước Tourism).

Về quy mô dân số, Quy hoạch dự báo đến năm 2025, dân số Khu kinh tế đạt khoảng 110.000 – 130.000 người, trong đó, dân số đô thị là khoảng 90.000 – 100.000 người; dân số nông thôn khoảng 20.000 – 30.000 người.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển không gian Khu kinh tế. Cụ thể, hệ thống các trung tâm gồm có: Trung tâm huyện lỵ Lộc Ninh giai đoạn đến năm 2025 có diện tích khoảng 40 ha, bố trí tại khu đô thị mới; Trung tâm đô thị cửa khẩu diện tích khoảng 60 ha đặt tại khu đô thị mới với chức năng chính là trung tâm công cộng, văn hóa và thương mại dịch vụ;

Trung tâm thị trấn Lộc Ninh với diện tích khoảng 30 ha là trung tâm hành chính văn hóa, dịch vụ, thương mại của thị trấn Lộc Ninh, được bố trí tại khu vực hiện hữu; trung tâm các khu ở có diện tích mỗi trung tâm khoảng 4 ha, bán kính phục vụ tối đa một km; 

Trung tâm giáo dục, đào tạo chuyên ngành (gồm các trường trung học phổ thông và trường dạy nghề) tổng diện tích khoảng 203 ha bố trí tại khu trung tâm đô thị mới gắn với trục chính đô thị và trên trục Quốc lộ 13 thuộc thị trấn Lộc Ninh hiện hữu;  trung tâm y tế nghỉ dưỡng chuyên ngành có diện tích 149 ha, đặt tại phía nam khu đô thị mới và trên trục Quốc lộ 13;

Trung tâm thương mại phi thuế quan có diện tích 325 ha nằm trong khu phi thuế quan gồm hệ thống các siêu thị, trung tâm mua sắm với những ưu đãi đặc biệt dành cho khu phi thuế quan; trung tâm thương mại đô thị cửa khẩu có diện tích khoảng 174 ha, bố trí tại khu đô thị cửa khẩu mới.

Về định hướng phát triển hệ thống các khu dân cư, khu đô thị cửa khẩu mới có 6 khu dân cư, trong đó, 4 khu dân cư được phân bố quanh khu trung tâm đô thị và dọc theo các trục chính đô thị; 2 khu dân cư còn lại bố trí tại thị trấn Lộc Ninh. Tổng diện tích các khu dân cư đô thị là 850 ha; quy mô dân số đô thị được khống chế không phát triển quá lớn, mật độ ở theo chỉ tiêu đạt mức trung bình 180 – 200 người/ha.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.