Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt ngày 21/2/2014.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Cha Lo bao gồm ranh giới hành chính của 6 xã thuộc huyện Minh Hóa: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Hồng Hóa và Hóa Tiến với tổng diện tích là 53.923 ha.

Phía bắc và đông bắc KKT giáp huyện Tuyên Hóa; phía nam giáp các xã Xuân Hóa, Yên Hóa, Hóa Hợp và Hóa Sơn; phía tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình. (Ảnh: Tạp chí Hải Quan).

Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Cha Lo được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía tây của tỉnh Quảng Bình; là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của tỉnh Quảng Bình với Lào và Thái Lan...

Quy hoạch đưa ra quy mô về đất xây dựng của KKT, đến năm 2030, nhu cầu diện tích đất xây dựng tập trung là khoảng 2.060 ha, bao gồm: Đất dân dụng khoảng 223 ha, chỉ tiêu đất dân dụng đạt 81 m2/người; đất ngoài dân dụng khoảng 1.837 ha, trong đó đất khu phi thuế quan khoảng 300 ha.

Về cấu trúc phát triển không gian, cấu trúc phát triển không gian của KKT được phân thành ba vùng như sau: Vùng phát triển thương mại cửa khẩu và bảo tồn sinh thái rừng, vùng phát triển công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp.

Cụ thể, đối với vùng phát triển thương mại cửa khẩu và bảo tồn sinh thái rừng (gồm các xã Dân Hóa và Trọng Hóa): Phát triển khu vực cửa ngõ Khu kinh tế từ cửa khẩu Cha Lo đến Bãi Dinh. Khu này là khu phi thuế quan với hạt nhân phát triển là trung tâm dịch vụ, thương mại, kho ngoại quan tại Bãi Dinh. Định hướng sản xuất nông, lâm chủ yếu là: Khoanh nuôi bảo vệ rừng đầu nguồn và chăn nuôi đại gia súc.

Vùng phát triển công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp (gồm các xã Hóa Thanh và Hóa Tiến): Phát triển điểm dân cư Hóa Tiến thành đô thị loại V, đô thị hạt nhân thúc đẩy phát triển cho cả vùng; xây dựng ngã ba Khe Ve thành trung tâm dịch vụ thương mại và công nghiệp lớn của KKT. Định hướng sản xuất vùng: Trồng cây cao su, cây ăn quả, lạc, lúa, ngô và các loại đậu, hoa màu khác...

Vùng sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp (gồm các xã Hóa Phúc và Hồng Hóa): Xây dựng trung tâm xã Hồng Hóa (khu vực ngã ba Sông) làm hạt nhân thúc đẩy phát triển vùng. Định hướng sản xuất của vùng: Trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển chăn nuôi và trồng cây lâu năm.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 ở dưới đây:

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. (Ảnh chụp màn hình).

 

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Phần 3. TẠI ĐÂY

Phần 4. TẠI ĐÂY

Phần 5. TẠI ĐÂY

Phần 6. TẠI ĐÂY

Phần 7. TẠI ĐÂY

Phần 8. TẠI ĐÂY

Phần 9. TẠI ĐÂY

Phần 10. TẠI ĐÂY

Phần 11. TẠI ĐÂY

Phần 12. TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông:

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Phần 3. TẠI ĐÂY

Phần 4. TẠI ĐÂY

Phần 5. TẠI ĐÂY

Phần 6. TẠI ĐÂY

Phần 7. TẠI ĐÂY

Phần 8. TẠI ĐÂY

Phần 9. TẠI ĐÂY

Phần 10. TẠI ĐÂY

Phần 11. TẠI ĐÂY

Phần 12. TẠI ĐÂY

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.