Quy hoạch Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Đồ án điều chỉnh và quản lý quy định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 20/4/2015.

Phạm vi, ranh giới

Theo quyết định, Khu công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước thuộc địa giới hành chính các xã Thành Tâm, Minh Thành, Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, có vị trí giới hạn: Phía bắc giáp Quốc lộ 14 và khu dân cư hiện hữu; phía nam, phía đông và phía tây giáp đấy dân cư hiện hữu.

Cơ cấu sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Becamex Bình Phước là 24.316.078 m2, trong đó có đất công nghiệp là 16.963.647 m2, chiếm 69,76%; đất kho tàng, bến bãi (1.163.647 m2, 4,78%); đất khu dịch vụ (849.223 m2, 3,49%); đất giao thông (2.337.995 m2, 9,62%); đất cây xanh (2.587.423 m2, 10,64%); đất hạ tầng kỹ thuật (414,545 m2, 1,71%).

  Bảng cơ cấu sử dụng đất. 

 

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp và Dân Cư Becamex Bình Phước TẠI ĐÂY

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

  Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Becamex Bình Phước. 

 

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Becamex Bình Phước.