Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 27/2/2024.

Theo đó, Quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở y tế quốc gia phù hợp với yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính kế thừa, tính khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, phát triển mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng; bảo đảm mỗi vùng đều có bệnh viện đa khoa; nâng cấp một số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh có khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu; phát triển một số bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế; củng cố, phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện...

Hình thành trung tâm kiểm soát bệnh tật trung ương và các trung tâm kiểm soát bệnh tật khu vực, nâng cấp các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh; hình thành phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 4 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật trung ương, phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp ba cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật khu vực.

Đồng thời, nâng cấp viện quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm và thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển các trung tâm kiểm nghiệm vùng đạt chuẩn quốc gia; phát triển trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế quốc gia và các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học; phát triển các trung tâm nghiên cứu, các khu sản xuất tập trung về dược, vắc xin, sinh phẩm và thiết bị y tế công nghệ cao; xây dựng đơn vị quốc gia nghiên cứu chuyển giao công nghệ về vắc xin...

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước đạt 33 giường bệnh/10.000 dân, 15 bác sĩ/10.000 dân, 3,4 dược sĩ/10.000 dân và 25 điều dưỡng/10.000 dân; đến năm 2030 đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 19 bác sĩ/10.000 dân, 4 dược sĩ/10.000 dân, 33 điều dưỡng/10.000 dân, tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15% tổng số giường bệnh.

Về tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tương đương với nước phát triển, thu nhập cao; tếp tục phát triển, mở rộng quy mô của các cơ sở y tế, mở rộng mạng lưới bệnh viện chuyên khoa ung bướu, tim mạch, sản/sản nhi, lão khoa, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, truyền nhiễm, sức khỏe tâm thần; hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế...

Đối với các chỉ tiêu, cả nước phấn đấu đạt 45 giường bệnh/10.000 dân, 35 bác sĩ/10.000 dân, 4,5 dược sĩ/10.000 dân, 90 điều dưỡng/10.000 dân; tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 25% tổng số giường bệnh.

Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng đưa ra danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 dự án thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, ba dự án y tế dự phòng, y tế công cộng; 4 dự án kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn; ba dự án giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; ba dự án dân số - sức khoẻ sinh sản và một dự án khu phức hợp y tế chuyên sâu.

 

 

 

 Ảnh chụp màn hình từ Quy hoạch.

Xem chi tiết và tải về Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. TẠI ĐÂY

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.